Lederskifte i Broadnet

Lederskifte i Broadnet

Ole Edvard Pedersen sier fra seg sjefsstolen i Broadnet etter halvannet år i stillingen og en omfattende omstillingsprosess.

Etter å ha ledet en omfattende omstillingsprosess og integrering av selskapene Ventelo, Broadnet Norge, Infiber og Pronea til dagens Broadnet, takker Ole Edvard Pedersen for seg etter halvannet år i sjefsstolen for Broadnet, ifølge en pressemelding.

Broadnet eies av EQT, som har jobbet tett med Pedersen og øvrig ledergruppe i utviklingen av Broadnet siden oppkjøpet i desember 2011. Omstillingsprosessen har bestått av sammenslåing av infrastruktur, produksjonsplattformer, verdikjeder, produkter, organisasjoner og kulturer.

Pedersen kom inn i lederposisjonen i Broadnet våren 2012 etter tre år som administrerende direktør for Hafslund Fibernett og Infiber.

- Ole kom inn i denne jobben for å gjennomføre enderinger i den sammenslåtte virksomheten. Hans erfaringer fra Infiber har vært sentrale for å utvikle Broadnets forretningsmodell og strategi for datakommunikasjon over egen fiberinfrastruktur, sier Gunnar Asp, styreleder i Broadnet og rådgiver i EQT.

- Vi takker Ole for hans innsats og bidrag gjennom de årene han har jobbet for Broadnet og Infiber, legger han til.

Hvem kommer nå?

Den nye topplederen i Broadnet har lang erfaring fra den internasjonale telecombransjen, men etter en avtale med vedkommendes tidligere arbeidsgiver vil navnet først bli offentliggjort 21. oktober.

Den nye lederen tiltrer i stillingen 1. november, og Pedersen vil jobbe tett mot ny leder frem mot denne datoen for å sikre best mulig overføring av oppgaver.

Selv sier Pedersen at han er svært stolt av arbeidet han har gjort i forbindelse med omstillingsprosessen og omstruktureringen av fire selskaper til èn forretningsmodell.

- Vi har en innholdsrik periode bak oss, og jeg vil berømme Broadnet-teamet for deres vilje og evne til å gjennomføre store endringer gjennom denne perioden, sier Pedersen.

- Selskapet går nå over i en ny og spennende fase, og tidspunktet for lederskiftet har kommet. Jeg har jobbet tett med styret i denne fasen, og jeg ønsker min etterfølger lykke til med å lede Broadnet til å bli en ledende fibercomaktør i det norske bedriftsmarkedet, avslutter den avtroppende administrerende direktøren i Broadnet.

Les om:

IT-Karriere