Lederskifte i Technet

Lederskifte i Technet

Espen Hetty Carlsen blir erstattet av Roy-Thomas Johannesen.

Espen Hetty Carlsen forlater sin stilling som daglig leder i Technet AS. Roy-Thomas Johannessen er ansatt som ny daglig leder for Technet med umiddelbar virkning. Espen Hetty Carlsen har vært ansatt i selskapet i 2 år som daglig leder.

Roy-Thomas Johannessen var med å etablere Technet for 10 år siden, og han er også medeier.

Har du skiftet jobb? Send en mail til IT-bransjen!

Les om: