- Lett å drive innovasjon i Norge

- Lett å drive innovasjon i Norge

Tetzchner mener norske it-bedrifter fokuserer for mye på salg.

Norge har brakt frem en rekke imponerende innovasjonsselskaper, som har navn med internasjonal klang. Noen frykter at det satses for lite på utvikling av ny teknologi, selv om it er en av grunnvollene som kan sørge for høykonjunktur også etter at oljeressursene er tørket opp. Mens det på 90-tallet kom opp en rekke store, norske it-bedrifter som Opera, Visma og Mamut, har det stoppet opp i det siste, ifølge IKT-Norge.

Nettopp derfor har bransjeorganisasjonen åpnet opp for å gi mer støtte til nye, unge selskaper med stor fallhøyde. I konkurranse med Silicon Valley, Bangalore en rekke etablerte og kommende storheter må flere norske it-ideer frem i lyset for å skape en levedyktig næring, mener IKT-Norge.

- Det er en kjølig tilværelse å være gründer. Derfor ønsker vi også å bli attraktive for dem, slik at vi kan hjelpe dem, sier Per Morten Hoff, ved lanseringen av IKT-Norges program for gründere, Up!

Høy lønn

Så er spørsmålet hva som må til for å få flere selskaper som kan hevde seg internasjonalt i et land som har verdens høyeste lønnsnivå og verdens beste sosiale sikkerhetsnett.

- Vi har stabilitet, en bra arbeidsform og flat organisasjonsstruktur. Det er fordeler som gjør det lett å drive innvasjon i Norge. En av ulempene er at vi ofte ser at selskaper vil selge sin teknologi. Hvis du driver innovasjon bare med tanke på salg, får man et problem, sier Jon von Tetzchner.

Tetzchner er blant Norges fremste og internasjonalt mest kjente gründere, han var toppsjef for Opera i nesten 15 år og er nå strategisk rådgiver for samme selskap.

Bjørn Erik Reinseth i Ferd Capital er mer skeptisk når det gjelder sjansene til små norske bedrifter.

- Vi kan ikke forvente at mange slike selskaper vokser frem i et lite land som Norge.

Lærer av konkurser

Reinseth og Tetzchner forsøker sammen med Erling Paulsen fra Rubberduck Media, å svare på spørsmål fra salen om den norske gründerfremtiden. Paulsen, som representerer den nye bølgen av norske it-selskaper, synes mentaliteten i Norge er vanskelig.

- Det er litt typisk å problematisere rundt gründere. Det er nesten som om det er noe skummelt, noe man må holde seg litt unna. Det er ingen kultur for det. I USA er det en kultur der det er lov å drømme, og man kan mislykkes noen ganger. Det anses som en fordel å ha lært fra tidligere feil og konkurser, sier Paulsen.

Reinseth påpeker at nordmenn ofte har manglende egenskaper til å selge sine produkter.

- Det er forskjellige måter å være dyktig på. Den ideelle løsningen selger ikke seg selv. Man må forstå at verden i utgangspunkt svømmer over av produkter. I Danmark har man uttrykket ”godt kjøpmannskap”. Jeg vet ikke om det finnes i Norge, det er en egenskap som vi må ha mer av, mener han.

Jus og pr

Med Up!-programmet skal IKT-Norge tilby informasjon og kunnskap om finansiering, internasjonalisering, jus og markedsføring til nylig etablerte it-bedrifter.

I tillegg blir det kvartalsvise nettverksmøter med innlegg fra erfarne entreprenører og eksperter innen ulike fagområder.

Med Up! håper IKT-Norge å få frem flere norske programvareselskaper som Superoffice, Mamut, Pc-systemer, Software Innovation, Fast og Opera, som alle er grunnlagt av nordmenn.

Les om:

IT-Karriere