- For lite innovasjon i norsk it

- For lite innovasjon i norsk it

Dataforeningens årlige undersøkelse viser vekst i it-markedet. Men norske virksomheter har for lite fokus på innovasjon.

- For å si det litt pompøst, virksomhetene må vise mer skapende kraft, sier Morten Skodbo som er avdelingsleder i Rambøll, konsulentselskapet som har utført undersøkelsen "It i praksis" for Dataforeningen.

Undersøkelsen, som er gjort blant de 500 største offentlige og private virksomhetene i Norge, viser at det er høy it-aktivitet landet. Det er vekststrategier over hele linja. Fokuset ligger i stor grad på å utnytte eksisterende it-løsninger bedre og løpende effektivisering av virksomhetene.

Kun en av tre mener at it kan bidra til innovasjon og utvikling av nye produkter og tjenester. Og bare en av fem mener informasjonsteknologi kan styrke kunde- og brukerfokuset.

- Fokuset er på effektive arbeidsprosesser. Det er litt for lite fokus på innovasjon, som nye forretningsmodeller. Det handler om å gjøre det vi gjør i dag mer effektivt, sier Skodbo.

Rambøll-konsulenten har med seg lederen i Dataforeningens it-politiske utvalg, Jon Oluf Brodersen. Til daglig er Brodersen it-direktør i Nokas.

Begge mener at it kan gjøre mer enn å automatisere.

- Må satse

Brodersen og Skodbo trekker frem Finn.no som et godt eksempel på en virksomhet som kontinuerlig skaper nye forretningsmuligheter med teknologi. Det er for få slike it-intensive selskaper i Norge, mener de.

- Det er også lite fokus på kunnskapsdeling og nye måter å samhandle med kundene på. Det er for eksempel lite strategisk tekning rundt å ta i bruk sosiale medier.

Jon Oluf Brodersen mener det er de lavt hengende fruktene som tas, og at it-prosjekter ikke er spesielt ambisiøse.

- Det kan være smart å gjøre løpende forbedringer fremfor radikal innovasjon, men man må tørre å involvere brukerne og spørre dem om hva de ønsker seg – og legge opp it-prosjektet etter det, sier han.

Undersøkelsen viser da også at det i offentlige virksomheter, hvor it-utvikling først og fremst skjer gjennom løpende forbedringer, med noe radikal innovasjon, gjør det best. Nærmere 70 prosent av de som befinner deg i denne kategorien lykkes med it og får statusen "best practice". Blant dem som kun gjør løpende endringer utgjør "best practice" kun 17 prosent og "worst practice" hele 53 prosent.

- Dette viser at det av og til lønner seg å satse skikkelig. Det er ingen i undersøkelsen som svarer at utviklingen skjer utelukkende gjennom radikal innovasjon, i form av fundamentale endringer av prosesser og tjenester, sier Brodersen og legger til:

- Vi kan vel si heldigvis.

Lav modenhet

Både i offentlig og privat sektor står det ifølge "It i praksis" ganske dårlig til på modenheten i forhold til endringsledelse.

- De fleste virksomheter har kommet kort her, spesielt i det offentlige, sier Morten Skodbo.

- Det kan virke som om man først og fremst er opptatte av tid og penger i prosjektet. Når målene er nådd der, er det liksom bare å ta det i bruk. Men slik er det jo ikke, sier Brodersen.

Det er stor frustrasjon blant de spurte rundt it-prosjekter. Ifølge halvparten er kilden til frustrasjonen manglende forståelse for nødvendige endringer (se graf under). Det er også stor motstand mot å endre arbeidsprosesser etter et it-prosjekt.

Jon Oluf Brodersen mener mer ressurser må brukes på opplæring og fokus på endringen som skal skje.

- Brukerfokus, både før og etter, er avgjørende for å lykkes med prosjektet. Uten dette er det ikke rart mange prosjekter ikke får ønsket effekt, sier han og fortsetter:

- Det vi ser av statistikken er manglende styring til å følge opp store prosjekter. Noen har løftet seg, men de har en lang vei å gå. Det gjelder både offentlig og privat, men det er nok et større problem i det offentlig.

- Virksomhetene må få på plass styringsstrukturer. Jeg tror at man i de senere årene har hatt et for stort fokus på brukervennlighet fremfor brukerverdi. Brukerne må se nytten før de legger om arbeidsprosessene, sier Morten Skodbo.

It i praksis

Undersøkelsen "It i praksis" kartlegger it- og virksomhetsutvikling blant de 500 største offentlige og private virksomhetene i Norge. Spørsmålene blir stilt de øverste forretningsansvarlige og it-ansvarlige i virksomhetene. Det er konsulentselskapet Rambøll som på vegne av Dataforeningen gjennomfører undersøkelsen. Det er femte gangen rapporten lages i Norge. 226 private og offentlige virksomheter deltok i årets undersøkelse.

(Trykk på bildet for større versjon)

Les om: