Logitech sparker 1400

Logitech sparker 1400

Elendig salg gjør at 15 prosent av alle ansatte i Logitech får sparken.

Et kraftig fall i salget gjør at den sveitsiske utstyrsprodusenten Logitech sparker 15 prosent av medarbeiderne. Samtidig trekkes alle tidligere estimater for 2009.

- Bransjen for detaljhandel er blitt markant forverret i løpet de siste tre månedene, og vi forventer ytterligere forverring fremover, sier administrerende direktør Gerald Quindlen i en pressemelding.

Godt posisjonert

Så sent som i oktober nedjusterte selskapet forventningene til inneværende regnskapsår, men den svake utviklingen siden den gang tvinger ledelsen til å ta flere grep.

- Selv om det eksterne miljøet er mer utfordrende enn noen gang før, tror vi Logitech er godt posisjonert til at klare seg gjennom nedgangen. Vi har sterk egenkapital, ingen gjeld og beholder våre globale markedsandeler, sier Quindlen.

Det fremgår ikke av meldingen hvor mange medarbeidere som blir omfattet av nedskjæringene, men i forrige regnskapsår hadde Logitech 9400 ansatte. Dermed må trolig over 1400 ansatte se seg om etter ny jobb før utgangen av året.

Les om: