Lover nasjonalt senter for it i skolen

Lover nasjonalt senter for it i skolen

Kunnskapsministeren med flere tiltak etter nedslående rapport om it i norsk skole.

Kunnskapsdepartementet lover bedring for å støtte utvikling av digital kompetanse i skolevesenet etter at en ny rapport viser at elevene i grunnskolen bruker mindre tid på data enn for to år siden.

- For grunnskolens del viser resultatene at vi fortsatt har utfordringer, og her må vi fortsette å arbeide for å sikre alle elever gode digitale ferdigheter. Ikke minst er dette viktig for å hindre utvikling av sosiale digitale skiller, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i en pressemelding.

De nye forskningsresultatene kommer frem i ITU Monitor 2009, en studie som kartlegger faglig og pedagogisk bruk av it i norsk skole. Forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanningen (ITU) er ansvarlig for studien.

Rapporten slår fast at den norske grunnskolen er akterutseilt og ikke makter å integrere data i undervisningen. Det går utover elevenes ferdigheter i alle fag.

LES SAKEN HER:

Bruk av pc i undervisningen øker i videregående opplæring, mens utviklingen i grunnskolen går motsatt vei.

- I videregående opplæring er det en positiv utvikling, og jeg vil gi ros til skoleeierne for deres innsats, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Senter for støtte

Kunnskapsdepartementet setter i gang en del tiltak for å styrke bruken av digitale verktøy i skolen:

  1. Digitale ferdigheter skal styrkes i den nye lærerutdanningen og gjennom videreutdanningstilbud.
  2. Pedagogisk IKT-bruk blir en del av den nye rektorutdanningen.
  3. Det skal etableres et nytt nasjonalt Senter for IKT i utdanningen, som blant annet skal drive veiledningen av skoler og skoleeiere.
  4. Det skal utvikles kvalitetssikringsverktøy for digitale læremidler.

Kunnskapsdepartementet etablerer Senter for IKT i utdanningen fra årsskiftet 2009/2010. Hovedoppgaven for senteret blir å styrke kunnskapen om IKT i læringsprosessene og å formidle denne kunnskapen. Senteret vil også ha viktige oppgaver innenfor digitale læringsressurser, læringsteknologi, identitetsforvaltning, standardisering og utdannings- og yrkesinformasjon. Målgruppene for sentret er barnehagene, grunnskolen, videregående opplæring og lærerutdanningene.

- Det er positivt at det tas tiltak for å forbedre bruk av it i skolen, men vi det mangler nok et par viktige punkter. Man begynner i feil ende, sier Helga Hjetland, leder i Utdanningsforbundet. Les videre på neste side!

Les om:

IT-Karriere