Må åpne seg om skatteflytting

Må åpne seg om skatteflytting

Microsoft selger årlig programvare for milliarder i Norge, men slipper norsk skatt ved å sluse inntektene til Irland. Nye regler vil tvinge globale konserner til å vise de skjulte pengestrømmene.

Det irske skattenivået er et av de gunstigste i verden, med en selskapsskatt på 12,5 prosent. I Norge er den over dobbelt så høy, 28 prosent. Et selskap som Microsoft har derfor stor interesse av å kanalisere store deler av sine inntekter til Irland.

I 2006 hadde konsernets datterselskap Microsoft Ireland Operations Ltd en omsetning på 9,5 milliarder euro, eller nær 80 milliarder kroner.

Når norske skoler og bedrifter kjøper programvarelisenser fra Microsoft, blir ikke omsetningen inntektsført i Norge. I stedet er nevnte Microsoft Ireland Operations oppført som avtalepart i lisensavtalene. Også andre store it-selskaper, som Oracle og Google, sluser store inntekter til Irland på grunn av skattenivået.

Strenge regler

Fra og med inntektsåret 2007 er det innført strengere krav til opplysninger om konsern-interne pengestrømmer. Fra 2008 skal i tillegg opplysningene dokumenteres. Her er de nye reglene:

Fra inntektsåret 2007 skal selskaper som har transaksjoner og mellomværender med nærstående selskap levere en egen oppgave over opplysninger om transaksjoner og mellomværender med nærstående selskap.

Fra inntektsåret 2008 skal de samme selskapene utarbeide skriftlig dokumentasjon om priser og vilkår ved transaksjoner med nærstående selskaper.

Det er usikkert hvilke konsekvenser dette får for norske datterselskaper i globale it-konserner. Fram til nå har denne typen transaksjoner vært usynlige i selskapenes offisielle regnskaper.

Irsk paradis

Fram til 2005 ble inntektene i Irland sluset til de ukjente datterselskapene Round Island og Flat Island. Milliardbeløp ble på denne måten vanskelig å få øye på i de offisiselle Microsoft-regnskapene.

Etter at forholdet ble kjent gjennom en artikkel i Wall Street Journal, søkte Microsoft å få omgjort selskapene til "unlimited companies". Denne selskapsformen har ikke revisjonsplikt i Irland. Søknaden ble innvilget.

Microsoft er en vesentlig bidragsyter til det irske næringslivet, og møtes derfor med velvilje fra landets myndigheter, som nyter godt av skattebidraget til Irland fra resten av Europa.

Lovlig manipulering

Manipulering av inntektsstrømmer internt i globale selskaper omtales gjerne som internprising. Flyttingen av inntekter mellom datterselskaper internt i Microsoft ble gransket av amerikanske skattemyndigheter etter avsløringene i Wall Street Journal, uten at de fant lovbrudd.

- Det er ikke noe galt i at man skatte-optimaliserer. Det er vel heller slik at hvis man ikke gjør det, vil det gå hardt utover aksjekursen, sier advokat Harald Johannessen i Selmer advokatfirma.

Og intellektuell eiendom (IP - intellectual properties) er mer velegnet for slik tilpasning enn noe annet, mener Johannessen.

- Intellektuell eiendom kan flyttes lett rundt på og er dermed svært velegnet for skatteplanlegging. Men det er i stor grad fullt ut lovlig å gjøre dette.

Ifølge Johannessen er det neppe urimelig at et norsk datterselskap kun bokfører provisjonsinntekter på salg av programvare, men et større problem for amerikanske skattemyndigheter at skatteinntekter tilfaller land med gunstigere selskapsskatt.

- Amerikansk selskapsskatt er svært høy. Alle globale selskaper skatteplanlegger for å komme gunstigst mulig ut av det, sier Johannessen.

Provisjon

Eirik Lae Solberg, kommunikasjonsdirektør i Microsoft Norge, gir følgende forklaring på at norske kunder faktureres av Microsoft Ireland Operations Ltd:

- Lisensene selges av våre partnere, både nasjonalt og internasjonalt, og produseres og leveres av Microsoft i Irland. Microsoft Ireland Operations Ltd har ingen aktivitet i Norge. Den norske registreringen er gjort for å etterleve norske lover regler, sier Solberg.

Det norske datterselskapet vil ikke opplyse hvor stor omsetningen er på lisenser kjøpt av norske kunder. Microsoft hadde driftsinntekter på 506 millioner kroner i regnskapsåret 2007.

- Microsoft Norge får provisjonsinntekter av det salget som markedsorganisasjonen her til lands understøtter. Vi har i tillegg inntekter fra vår konsulentavdeling Microsoft Services, sier Solberg.

Les denne artikkelen i sin helhet i dagens papirutgave av Computerworld. Har du ikke abonnement kan du bestille det her .

Les om:

IT-Karriere