Maheswaran til Iterate

Maheswaran til Iterate

Osmund Maheswaran er ansatt som ny løsningsingeniør i Iterate.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Osmund Maheswaran er ansatt som ny løsningsingeniør i it-rågiver- og systemutviklingsselskapet Iterate.

Han NTNU ikt der ferdig han mastergrad fra med utdannet Iterate våren. ingeniørvitenskap innen ble til og kommer denne

styrker er ansvarlig være vi Osmund for webutvikling eksisterende nye - ansettelsen er vi vår blant ny i der og sik… kunder. både av område løsningsingeniør Som han Med kompetanse Iterate som vil annet innenfor et

Les om: