- Maktstrid presset Opera-Tetzchner

- Maktstrid presset Opera-Tetzchner

Ikke alle aksjonærene skal ha satt pris på hans lederhånd.

Ifølge Dagens Næringsliv er det mange aksjonærer som trolig puster lettet ut etter at administrerende direktør i Opera Jon von Tetzchner går over i rådgiverrolle og frigir sjefsstolen til Lars Boilesen.

Etter det avisa kjenner til har den avtroppende sjefens sjefsrolle vært oppe til diskusjon i styret ved flere runder.

Sammenstøt

I 2007 var det sammenstøt mellom Tetzchner og aksjonærvalgte representanter. Styrerepresentanter og styreleder Nils A. Foldal stilte da strenge krav til sjefen. Det førte til at Tetzchner brukte sin makt som storeier til å kvitte seg med Foldal og to andre styremedlemmer.

Men konfliktnivået skal ha eskalert i fjor høst. DN erfarer at misnøyen skal ha vært stor hos sentrale aksjonærer som Christian Thommessen og Sundt-familien. Selskapet så ut til å ha god fart første halvår, og Opera-ledelsen med Tetzchner i spissen valgte å øke staben. Men andre halvår kom en smell, og etter tredje kvartal var det et underskudd på 16 millioner. Siden sommerferien har aksje-verdien falt 40 prosent.

- Klokt

Dermed oppstod press mot Tezchner. Den avtroppende sjefen sier til DN at beslutningen om å si fra seg sjefsstolen ble tatt før jul. Og aksjonærer DN har vært i kontakt med, sier seg fornøyd med beslutningen til Tetzchner.

- En klok beslutning av en vellykket gründer, sier aksjonær Thommessen til DN.

Administrerende direktør Leiv Askvig i Sund AS benytter anledningen til å skryte av jobben Tetzchner har gjort, men mener samtidig det er en riktig beslutning for selskapet at Tetzchner nå trer av.

- Nå er selskapet i en fase der det går fra å være et ingeniørselskap til å bli mer kommersielt, sier aksjonær Foldal til DN, som legger til at han er fornøyd med valget av ny sjef.

Les om:

IT-Karriere