Mange vil bli Lånekasse-it-sjef

Mange vil bli Lånekasse-it-sjef

52 personer har søkt om å få overta Jan Erik Ressems gamle sko. Se søkerlisten!

Lånekassens gamle it-sjef Jan Erik Ressem har begynt i Avante, som blant annet har Lånekassen på kundelisten, så stillingen er ledig.

Computerworld har fått innsyn i søkelisten, som inneholder 52 søkere. Det er 49 menn, tre kvinner og fire søkere som er unntatt offentlighet.

Mye digitalisering

Administrerende direktør i Lånekassen, Marianne Andreassen, forklarer:

- Hva er prosessen videre?

- Vi arbeider med saken. Vi benytter rekrutteringsfirma som bistår oss, og vurderingene er godt i gang.

- Det er en fryktelig lang søkerliste, hvorfor vil så mange bli it-sjef i Lånekassen?

- Lånekassen er langt fremme på digitalisering og bruk av it i utvikling av tjenester og arbeidsprosesser. Vi står midt oppe i en spennende overgang. Vi går nå fra å avslutte et stort it-prosjekt til å etablere en it-funksjon som skal bidra til at Lånekassen fortsatt skal være et digitalt forbilde. Med 950.000 kunder, som i all hovedsak bruker digital dialog med oss, sier det seg selv at dette er en av de mest spennende it-stillingen i Norge.

- Hvilke utfordringer må den nye sjefen ta tak i?

- Den nye it-sjefen skal sørge for en god avslutning av det store investeringsprosjektet som har pågått siden 2007, med avslutning neste år. Vedkommende skal etablere en it-funksjon som skal spille en nøkkelrolle for videre utvikling av tjenester og bedre arbeidsprosesser.

- Når skal den nye it-sjefen være på plass?

- Vi arbeider med saken, og legger vekt på å ha tempo i prosessen.

Mange sterke kandidater

På lista er det mange it-kyndige.

Noen eksempler er Sykehuspartners konstituerte prosjekttjenestedirektør Axel Bull, Sykehuspartner-avdelingsleder Hamid Naghavian, tidligere it-direktør i Landkreditt Bank Claude Marie Davidsen, prosjektleder i Nav-moderniseringsprogrammet Eystein Emberland, daglig leder og forretningsutvikler i ID Scandinavia Geir Eek, DNB Nor divisjonsdirektør for it Kjetil Gudmundsen, tidligere it-direktør i Elopak Rune Toalango Johannesen, løsningsdirektør i Cognizant Technology Solutions Jain Vineet, Compassgroup-it-sjef Georg A. Eie, NIFU-itsjef Landari Morteza, Evry-avdelingsleder Jan-Petter Moe, Simtronics-itsjef Tor H. Mundal, it-sjef i Atlantis Medical College Man Hoang Nguyen, forretningsutvikler i HP Stig Nydal, cloud-direktør i CGI Christoffer Haug Olsen, Accenture-partner og kontaktperson for Accenture-forsikring Kristian Prietz, daglig leder i Classware (it-driftsapparatet til Sonans Utdanning) Terje Ravnsborg, sjef for BI-kompetanse i Telenor Trodn Walhovd, driftsleder for AMS-prosjektet i Hafslund Kin Wan - sånn for å nevne rundt halvparten.

Du finner alle navnene i søkerlista her.

IT-Karriere