Massevis av nye datajobber

Massevis av nye datajobber

Nedturen lar vente på seg: I 2011 ble det lagt inn nesten 40 prosent flere it-stillinger på Finn enn i 2010. Og arbeidsledigheten synker.

Finn har gått gjennom tallene sine, den generelle oppgangen i antall stillingsannonser er 12 prosent når man ser 2010 mot 2011. Det er noen som trekker prosentandelen veldig opp, og en av disse er kategorien it, telekommunikasjon og internett.

Antallet stillingsannonser gikk fra 15.860 i 2010 til 21.858 i 2011 – en økning på hele 38 prosent. Bare kategoriene olje, gass og offshore samt håndverk, bygg og anlegg kan vise til en vekst i samme klasse, henholdsvis med 40 og 43.

Lavere ledighet

Johannes Sørbø, seniorrådgiver i NAV, kan fra andre siden av gjerdet fortelle at antallet arbeidsledige også synker.

- Vi har sett at det har vært en bedring gjennom 2011. Ledigheten har falt og nå i desember er det bare 1100 som er registrert som helt ledige hos NAV innenfor ikt-yrker. Det er nedgang på drøyt 200 personer, eller 18 prosent, sammenlignet med 2010, sier han til Computerworld.

Slutten av 2010: Arbeidsledigheten øker i it-bransjen

NAV gjennomfører en bedriftsundersøkelse to ganger i året, der de spør om hva slags type arbeidskraft bedriftene mangler. Den forrige ble gjennomført i oktober og offentliggjort i desember. Bedriftene oppga da større mangel på yrker som systemutviklere, programmerere, dataingeniør og datatekniker enn i fjor.

Flere strenger

- Vi har siste året sett en veldig stor bedring innenfor alle typer ingeniørfag og innen bygg og anlegg, med et klart fall i ledigheten og flere ledige stillinger.

- Hvorfor?

- Bedringen i bygge- og anleggsnæringen henger sammen med befolkningsveksten, som har gjort at boligbyggingen har økt veldig. Når det gjelder ikt er det litt vanskeligere å svare på, men det er jo slik at ikt-folk kan jobbe i flere ulike næringer, både i offentlig og privat sektor. Det er en type kompetanse som trengs i mange forksjellige bransjer, så it-folk har flere strenger å spille på.

Les om:

IT-Karriere