Mastersertifisering til Datametrix

Mastersertifisering til Datametrix

I august ble Datametrix sertifisert som Cisco Video Telepresence Master i Norge.

Det er den høyeste sertifiseringen det er mulig å oppnå innen Cisco videokommunikasjon.

Nødvendig kompetanse

- Sertifiseringen har stor markedsverdi for oss. Det er en trygghet for potensielle kunder som ønsker å investere i videokommunikasjonsløsninger og er et synlig bevis på at vi besitter den nødvendige kompetansen for den type leveranser, sier administrerende direktør Svein Lerkerød i Datametrix.

Totalt er det åtte medarbeidere som har vært igjennom serifiseringsprosessen. Den består blant annet av kurs og eksamener hvor de må bevise sin kunnskap innenfor videokommunikasjon og samhandling.

Investerer i Collaboration

- Datametrix har investert mye i løsninger og ressurser innenfor området Collaboration. Sertifiseringen innebærer at Datametrix og deres salgs- og supportorganisasjon er vel kvalifisert til å selge, designe, installere og supportere alle produkter og løsning i Ciscos atp-program, sier Per Ove Roksvåg i Cisco i en pressemelding.

Datametrix tilbyr alt fra mobile og personlige terminaler til flerbruksrom og store dedikerte Telepresence-rom.

Les om: