- Microsoft kjøper seg stemmer

- Microsoft kjøper seg stemmer

CWTV: Argumentene haglet da Shahzad Rana og Håkon Wium Lie møttes til webdebatt om OOXML.

Det skulle være en webdebatt om åpne standarder og det kommende møtet om Office Open XML (OOXML) i ISO neste uke. Men da Shahzad Rana, styreleder i Questpoint, og Håkon Wium Lie, teknologidirektør i Opera Software, møtte hverandre i Computerworlds studio, var det snarere integritetsspørsmål og Microsofts strategi for å vinne frem i ISO som vekket sterke reaksjoner.

SAKSBAKGRUNN:

De siste årene har myndighetene i en rekke land gått inn for gjøre åpne standarder obligatorisk for dokumenter som skal produseres og utveksles i offentlig sektor. Det gjelder også norske myndigheter.

Siden Microsoft har en stor majoritetsmarkedsandel i programvaren som benyttes for å lage dokumenter, har disse beslutningene blitt viktige for det dominerende programvareselskapet. En åpen standard skal nemlig i prinsippet være uavhengig av bestemte typer programvare, og fritt tilgjengelig i den forstand at den kan implementeres av flere aktører.

Det står dermed store inntekter på spill for det dominerende progamvareselskapet dersom mange land på nasjonalt nivå bestemmer seg for å innføre dokumentstandarder som i hvert fall på lang sikt kan gjøre dem langt mindre avhengige av Microsoft.

Etter at den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO vedtok å godkjenne det frikode-baserte Open Document, har mange myndigheter valgt å gjøre det obligatorisk å publisere og produsere dokumenter i dette formatet.

Blant annet vakte det en viss oppsikt i Microsoft-leiren da den amerikanske delstaten Massachusets vedtok dette for et par år siden. Det har siden pågått heltisk lobbyvirksomhet for å overtale mynigheten til å snu.

De siste par årene har Microsoft derfor jobbet intenst for å få godkjent sitt nye dokumentformat, Office Open XML. For et drøyt år siden ble standarden godkjent av Emca International, en teknisk standardiseringsorganisasjon.

Siden har det blitt jobbet intenst for å få standarden godkjent også av ISO. For mange land vil nemlig et ISO-stempel være det som skal til for å godta at også dokumentformatet som benyttes i Microsofs programvare, kan anses som en åpen standard.

Men i fjor sommer valgte ISO-medlemmene å avvise spesifikasjonen for OOXML. Innsigelsene mot den 6000 sider lange standardspesifikasjonen var mange, blant annet at den var altfor omfattende og i altfor stor grad dreide seg om eldre Microsoft-formater.

Det ble besluttet å avvise standarden med et forbehold. Ecma International har nå hatt et halvt år på å revidere spesifikasjonen i henhold til kravene om endringer.

Den siste uken i februar skal 120 medlemmer fra de nasjonale ISO-komiteene forsøke å diskutere seg nærmere en endelig beslutning, og innen 30 dager etter dette skal det holdes en ny avstemning.

Fra Norge stiller blant andre Shahzad Rana, velkjent it-konsulent som i denne saken jobber på oppdrag fra Microsoft. I den norske komiteen satt også Håkon Wium Lie, teknologidirektør i Opera, som i fjor anklaget nettopp Microsoft til EU for brudd på konkurranseregler.

Vi har invitert disse to til Computerworld for å diskutere Office Open XML.

IT-Karriere