Microsoft vil spå fremtid med fortid

Microsoft vil spå fremtid med fortid

Utvikler programvare som kan forutsi utbrudd av sykdom og opptøyer ut fra gamle avisoverskrifter.

Det er BBC som rapporterer om prototypen av en programvare som bruker en kombinasjon av arkivmateriale fra The New York Times og informasjon fra andre nettsider, som blant annet Wikipedia.

Ekspertene bak programvaren fokuserer på å kunne forutsi opptøyer, dødsfall og sykdomsutbrudd, og sier de har en nøyaktighet på mellom 70 og 90 prosent.

Prosjektet er et samarbeid mellom Microsoft Research og Technion-Isreal Institute of Technology. Forskerne som er involvert skriver at de bruker en kombinasjon av arkiverte nyheter og sanntids-informasjon, og sier de er i stand til å se sammenhengen mellom fortid og fremtidige hendelser.

Vil unngå katastrofer

Forskerne nevner for eksempel at det The New York Times i 1973 publiserte nyheten om en tørke Bangladesh, og at de i 1974 rapporterte om en kolera-epidemi. Det ble publisert nyheter om en ny tørke i det sammen landet i 1983, hvor det deretter ble rapportert om nye kolera-dødsfall i 1984.

- Advarsler om risikoen for kolera kunne ha blitt utstedt nesten et år i foveien, sier Eric Horvitz, direktør for Microsoft Research og Kira Radinsky, en doktorgrad student ved Technion-Israel Institute of Technology.

Les om: