Millionkrav mot avhoppere

Millionkrav mot avhoppere

Norsk Data Senter krever 7,5 millioner kroner i erstatning fra tidligere ansatte. Begrunnelsen er illojal opptreden.

Norsk Data Senter i Moss har stevnet tre tidligere ansatte for retten for illojal opptreden. De tre avkreves et erstatningsbeløp på 7,5 millioner kroner, skriver Moss avis. De tre personene det er snakk om er tidligere administrerende direktør Ole-Anders Wilskow Jenssen, tidligere salgssjef Øystein Wilskow Jenssen og Lars Borgestrand.

Norsk Data Senters nåværende ledelse mener at de tidligere ansatte har opptrådt illojalt ved å planlegge etableringen av et nytt selskap mens de var ennå ansatt i NDS. Samtidig skal de angivelig ha forsøkt å rekruttere inn øvrige ansatte fra NDS på grunnlag av feilaktig og negativ informasjon.

LES OGSÅ: Skedsmo og NDS inngår storavtale

Brødrene Ole-Anders og Øystein Wilskow Jenssen blir også avkrevd tilbakebetaling av lønn i perioden juni -desember 2007, i tillegg til de 7,5 millionene.

– Jeg har egentlig ingen kommentarer til denne saken. Vi er blitt rådet av vår advokat til ikke å uttale oss, men det er klart at dette ikke er noen hyggelig sak, sier Ole-Anders Wilskow Jensen til Moss Avis.

Les om:

IT-Karriere