Misfornøyd med ERP

Misfornøyd med ERP

Ny undersøkelse viser stor misnøye blant europeiske it-sjefer.

En undersøkelse gjennomført av PA Consulting Group antyder at ERP-systemene som er på plass i mange europeiske bedrifter ikke støtter virksomhetens reelle behov.

It-sjefene er frustrert over liten fleksibilitet, og mange velger å la sine ERP-løsninger håndtere med statiske prosesser mens de finner andre løsninger der prosessene krever fleksibilitet. Det er it-sjefer og diverse it-ledere i 40 europeiske virksomheter som har svart på undersøkelsen.

Tyngden i besvarelsene ligger i gjennomsnittlig 15 års ansennitet og gjennomsnittlig ERP-erfaring på 11 år.

Ifølge respondentene har flere virksomheter kommet frem til at ERP-systemer kan brukes til å styre prosesser i eksempelvis HR og finans, men kommer til kort når det for eksempel gjelder kundeorienterte prosesser som salg og distribusjon.

- Problemet er at virksomheten er i stadig endring, kravene fra kunder endres, men ERP-systemer kan rett og slett ikke følge etter siden slike systemer er basert på et sett av standardprosesser, sier Øyvind Stensby i PA Consulting Group.

Han sier videre at PA Consulting anbefaler virksomheter som har behov for stadige endringer å droppe ERP-systemer til prosesser som krever høy grad av tilpassning.

- Bruk ERP-systemer til de mer statiske prosesser, sier Stensby.

En del av utfordringen, ifølge respondentene, er at it-sjefen ofte er plassert for langt unna de kommersielle aspektene i virksomheten, og at denne dermed ikke har strategisk innvirkning på hvordan kombinasjoner av ERP-systemer og andre systemer kan gjøre en reell forskjell.

Eksempelvis svarer 72 prosent av de spurte it-sjefene i undersøkelsen at de mener det er svært krevende å foreta endringer eller integrere nye virksomheter på tvers av ERP-systemer. I tillegg oppgir 62 prosent at de proaktivt tilpasser systemapplikasjoner til endrede forretningsbehov.

IT-Karriere