Det mobilreklamen ikke forteller deg

Det mobilreklamen ikke forteller deg

Batteriene i din mobiltelefon inneholder metaller utvinnet under livsfarlige arbeidsforhold i gruver i Kongo, eksportert via et gjennomkorrupt, intrikat nettverk via anonyme stråselskaper til produsenter i Asia.

Mobiltelefoner fra minst fire ledende produsenter inneholder metallet kobolt som utvinnes i Den Demokratiske Republikken Kongo (DR Kongo - tidligere Zaire), viser rapporten "Bad Connections: How your mobile phone is linked to abuse, fraud and unfair mining practices in DR Congo" fra den danske organisasjonen DanWatch.

Mobiltelefoner kan inneholde minst fire forskjellige metaller, kobolt, tantalum, tinn og kobber. Alle disse utvinnes i stort omfang i DR Kongo, som står for opp mot 40 prosent av verdens kobolt-produksjon.

- Visste ikke

DR Kongo er rikt på mineraler som kan bidra til vekst i landet. Men krig, korrupsjon og svindel har bidratt til at mye av naturrikdommen har blitt eksportert illegalt.

En rekke internasjonale organisasjoner har siden 2000 prøvd å få selskaper som Nokia, Motorola, Samsung, LG Electronics og Sony Ericsson til å bidra til å sikre at metallene i deres produkter blir utvinnet under bærekraftige og hensynsfulle forhold.

Mobilprodusentene har tidligere avvist at de kan spore opprinnelsen til metaller brukt i deres produkter. Den knusende rapporten fra Danwatch viser at denne sporingen slett ikke er umulig.

Livsfarlig barnearbeid

DR Kongo var gjennom en av tidenes verste kriger rundt tusenårsskiftet. Over tre millioner menneskeliv gikk tapt. Utvinningen av de etterspurte metallene foregår i gruver der menneskerettigheter er et fremmedord og barnearbeid, svindel og korrupsjon hverdagen.

Gruveindustrien gjør at det krigsherjede landet egentlig har en mulighet for sunn økonomisk vekst, dersom forholdene legges til rette for det. Men korrupsjon og svindel har gjort at rikdommen stort sett tilfaller private aktører som fører råstoffene ut av landet under høyst illegale forhold.

Risikoene er mangfoldige. Ubehandlet farlig avfall, svak kontroll med giftige stoffer, radioaktivitet og store fare for forgiftning av drikkevann er bare noen av farene de ansatte i gruvene må leve med, i tillegg til lønninger det knapt går an å leve av. Mange av arbeiderne (om lag ti prosent) er barn, of ofte må de yngste utføre livsfarlige oppdrag langt ned i gruvene.

En rapport fra 2005 viste at 75 prosent av eksporten av mineraler fra DR Kongo er illegal. Det Danwatch kritiserer, er en total mangel på bidrag til dette fra mobilprodusentene.

Stråselskaper

Det er nemlig en påfallende inkonsekvens mellom den illegale metall-eksporten og de etiske standardene de multinasjonale selskapene påberoper seg, mener den danske organisasjonen.

Alle mobilprodusentene påstår at de praktiserer "Corporate Social Responsibility" og følger etiske retningslinjer. Men på tross av kjennskapen til risikoene, har de ikke gjennomført noen tiltak overfor underleverandørene i gruveindustrien.

Metallene blir via et intrikat nettverk av private aktører fraktet ut via Durban i Sør-Afrika og videre til Kina, Taiwan og Japan der de blir foredlet i produksjonen blant annet av batterier til mobiltelefoner.

En gjennomgang i mars av 61 kontrakter som gruveselskapene har med private selskaper, viste at ingen av dem oppfylte offisielle minstekrav.

Mobilprodusentene hevdet inntil nylig at de ikke kjente til opprinnelsen til kobolten i sine mobilbatterier. Rapporten fra Danwatch viser at det er fullt mulig å identifisere forsyningskjeden og koblingen til gruvene i DR Kongo.

- Ikke vi

Rapporten fra Danwatch dokumenterer en forbindelse mellom et belgisk handelsselskap, Umicore, som kjøper kobolt fra de kongolesiske gruvene, og mobilprodusentene.

Umicore erkjenner forbindelser til gruvene i Kongo, men vil ikke oppgi hvilke lokale selskaper de handler med. Selskapet har fasiliteter for katode-produksjon i Kina og Sør-Korea. Blant de største kundene er Samsung SDI og LG Chem. Begge disse selger litium-ion-batterier til mobilprodusentene Nokia, Samsung, Motorola og LG.

Så vel Samsung som Nokia hevder i sine svar til Danwatch at de har igangsatt tiltak for å unngå å importere produkter basert på kobolt fra de omstridte kongolesiske gruveselskapene, og tar offisielt sterk avstand fra den illegale virksomheten.

Nokia vil se nærmere på situasjonen:

- Nokia har orientert sine leverandører som benytter tantalum (det kobolt-baserte metallet som brukes i batteriene, red.anm) om situasjonen i DR Kongo og bedt dem om å overvåke situasjonen og unngå å kjøpe tantalum fra DR Kongo. Nokia vil også redusere andelen tantalum i sine produkter, skriver verdens største mobiltelefonprodusent.

- Bør bidra

Rapporten fra DanWatch er laget på oppdrag fra Folkekirkens Nødhjælp (FKN) og Roskilde Festival, og skal bidra til kampanjen "Fair Phone – Fair Future" under sommerens store festival i Danmark.

- Det er beklagelig at mobilprodusentene ikke har lært av debatten om coltan fra 2001. Der er selvfølgelig bruk for like så mye sosial samvittighet når det handler om andre mineraler fra utviklingsland, sier Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær, Henrik Stubkjær.

Stubkjær mener at vestlige selskaper, som mobilprodusentene, kan bidra til å bedre forholdene i et land hvis de tar større sosialt ansvar og bidrar med å investere i lokal utvikling.

IT-Karriere