Når penger ikke virker

Når penger ikke virker

KOMMENTAR: Motivasjon er gullet ved enden av regnbuen, gulroten foran eselet.

Motivasjon er det som driver deg fremover. Motivasjon får deg til å strekke deg litt lenger. Motivasjon er gullet ved enden av regnbuen, gulroten foran eselet. Motivasjon kan endre verden.

Overraskende for manger er at penger motiverer mindre enn vi har en tendens til å tro. Det virker faktisk ofte mot sin hensikt. Daniel Pink forteller at den eneste formen for aktivitet som utføres raskere dersom det ligger et løfte om penger i den andre enden, er oppgaver som ikke krever at utøveren tenker, resonnerer, løser problemer.

Men hva motiverer da?

Eduard Spranger (1882-1963) skrev i 1928 boken "Types of Men" der han identifiserte et hierarki av holdninger som grunnlag for hvordan hver enkelt av oss handler. Når jeg som coach bidrar med å kartlegge den enkeltes verdier, bruker jeg ofte "Gulroten" fra selskapet Ensize, som i likhet med andre lignende analyseverktøy bygger på Sprangers tanker.

Analysen avdekker styrken i seks grunnholdninger:

  • Kunnskap, kjennetegnet av nysgjerrighet og oppdagertrang, ofte rettet mot kunnskap som ikke har noen åpenbar anvendelse i øyeblikket. Ser du deg selv som en "nyhets-junkie", kan dette være bakgrunnen.
  • Økonomi, kjennetegnet av et ønske om at innsats skal lønne seg. "En tjeneste er en tjeneste verd", sier de som har denne drivkraften, - og de mener det helt bokstavlig. Dette er den eneste gruppen som drives av – om ikke penger, så ønsket om å få mer igjen enn de investerte.
  • Selvrealisering. En sterk drivkraft her i verdens beste land, hvor alt annet er på G.
  • Praktisk, når det håndfaste, synlige resultater er viktig, det være seg en nymalt vegg eller en god repository.
  • Omsorg, når dine medmenneskers ve og vel er viktigere enn deg selv. Innflytelse, når du søker påvirkningsmuligheter, makt og lederskap. Politikere drives gjerne av denne og den siste drivkraften.
  • Etisk-moralsk, når du vet hva som er rett og galt. Denne drivkraften finner du i en Mor Teresa, såvel som i en Osama bin Laden.

Å få innblikk i egne og kollegers drivkrefter kan gi mange aha-opplevelser. Når du ser at din avdelings summerte drivkrefter heller sterkt over mot omsorg og kunnskap, kan det gi en pekepinn om hvorfor ingen søker det lederkurset eller er deg evig takknemlig for bonusen de fikk.

Paal Leveraas er tidligere ansv red i Computerworld og gründer av digi.no. Han skriver en fast spalte i Computerworld It-karriere om Motivasjon. Han driver nå selskapet Aha! Factory som leverer coaching og teamtrening. Kontakt paal@ahafactory.no - tlf 9821 6666.

Les om:

IT-Karriere