Netcom sparker 60 ansatte

Netcom sparker 60 ansatte

Minst 60 personer må nå gå fra mobiloperatøren, som sliter tungt.

På et allmøte i Nydalen i dag, ble det klart at ti prosent av arbeidsstokken i Netcom må forlate jobben. Det var administrerende direktør August Baumann som overbrakte det dystre budskapet.

Kommunikajonssjef Øyvind Vederhus forklarer hvorfor selskapet nå må gå til det drastiske skrittet å kutte minst 60 av 650 ansatte.

- Vi har en situasjon der vi har for høye kostnader. Samtidig har vi hatt utfordringer på inntektssiden; Network Norway valgte å gå til Telenor, termineringsinntekter, prispress og tøff konkurranse gjør at vi nå må nedbemanne, sier Vederhus.

Sluttpakker

Det vil bli gitt tilbud om sluttpakker, med lønn i oppsigelsestid, og deretter inntil ni måneders lønn.

Det vil være spesielle sluttpakker, altså gitt til der Netcom ser de kan ta ut effektiviseringsgevinster.

- Samtidig som vi ser på kostnader, så er det viktig å grave etter inntekter. Det er et effektiviseringspotensiale i organisasjonen. Det er kanskje noen stillinger som er doble, og kanskje vi ser at noen stillinger er overflødige, sier Vederhus.

Det vil også være anledning til å søke om sluttpakke. Hvis det blir tilfelle, vil det bli en litt dårligere pakke, altså lønn i oppsigelsestid, pluss seks måneders etterlønn.

Om noen får jobb, vil etterlønnen bli avkortet.

- Vi ønsker å gi best mulige betingelser til de som trenger det mest, sier Vederhus.

Sikre drift

For Netcom er det nå viktig å skru organisasjonen på en slik måte at de kan fortsette å drive forsvarlig.

- Når vi kommer ut av prosessen, så er det viktig å ha en bemanning som sikrer Netcom videre, sier Vederhus.

Han legger ikke skjul på at dette er noe Netcom i det lengste ønsket å unngå, og Netcom ønsker å ha en ny organisasjon allerede på plass om få uker.

- Slike prosesser er ekstremt vonde, det er en vanskelig beskjed å gi og å få. Vi ønsker ikke en lang periode med usikkerhet og en lammet organisasjon, derfor kjører vi et ganske så kjapt løp. Ny organisasjon skal være klar 1. april.

Han ønsker ikke å gå inn på hvilke funksjoner som blir berørt, eller om ledelsen blir rammet av kutt. Det er ikke blitt sett på administrerende direktør August Baumanns lønn i denne omgang.

IT-Karriere