Ni kjente tekno-myter

Ni kjente tekno-myter

Mac får aldri virus? Google finner alt og vet alt? Her er et knippe velkjente myter - noen er bare tøv, andre tåler faktisk dagslys.

Vårt søstermagasin i USA, PCworld.com, har realitetssjekket et utvalg veletablerte it-myter. Mytene er rangert med et eget "bløffometer" , med en skala fra 1 til 5. Jo mindre hold i mytene, desto høyere tall.

1. Hvis du laster ned fra et fildelingsnettverk, finner mediebransjen ut hvem du er (2,5)

Både film- og platebransjen i USA har hevdet med skråsikkerhet at filene du laster ned kan spores til din ip-adresse.

BAY TSP, som holder rede på trafikken på nettverk som Bittorrent og Edonkey, hevder at de riktignok kan avbilde fildeleres ip-adresse samt dato og tidspunkt for nedlastingen. Men det gjelder store filer.

Dessuten kan slikt unngås ved å benytte anonymiserende proxy-servere og andre tekniske tricks . Det er heller ikke slik at internettleverandøren nødvendigvis kan oppgi navn på privatpersoner bak ip-adresser uten at det foreligger en politisak.

2. Google finner alt på web og vet alt om deg (4,0)

Søkemotor-ekspert Danny Sullivan avviser dette. Google finner informasjon på en webside bare dersom den har en peker til seg på en annen webside.

- Hvis du ikke vil at informasjon skal kunne letes opp, bør du ikke legge den på nettet i det hele tatt, eller du kan sørge for at man må ha passord for å få tak i informasjonen. Google trenger ikke gjennom passord, sier Sullivan.

Google vet mye, men det er fullt mulig å be om å få fjernet indeksering av opplysninger søkemotoren finner.

Du kan også be om at din side ikke blir indeksert - eller om å få søkemotoren til å fjerne sider den har funnet - ved å følge anvisninger om dette i Google Webmaster Central. Om uhellet alt er ute, er det vanskeligere, hvis informsjon om deg allerede ligger på sider du ikke har eierrett til. Men hvis opphavsrettsbeskyttet materiale eller sensitiv personlig infomasjon ligger ute uten din godkjenning, kan du be Google fjerne dette fra indeksen.

Det finnes også egne nettsteder som fjerner ufordelaktig informasjon deg fra nettet, men her finnes det ingen garantier.

LES OGSÅ: Surf sporløst

3. Bruker du ikke originalblekk, gjelder ikke garantien for skriveren (5,0)

Dette er reinspikka bløff. Verken Canon, Epson eller Lexmark har regler om at blekk fra andre produsenter gjør garantien ugyldig.

Derimot viser mange tester at tredjepartsblekk ikke alltid gir de beste resultatene. Og dersom blekket i seg selv skaper store problemer med skriveren, kan det hende skriveren ikke virker.

LES OGSÅ: HP-kamp mot piratblekk

4. Hyppig mobilbruk fører til kreft og andre helseskader (2,5)

Verdens helseorganisajon (WHO) har ikke påvist alvorlige helseskader som følge av mobilbruk - med unntak for uvøren bruk under bilkjøring. Derimot kan mobilen forstyrre annet utstyr, for eksempel høreapparater, pacemakere og hjertestartere.

Det finnes imidletid mange motstridende sturider på området. En finsk studie fra 2006 viste at det kan være genetiske forskjeller på hvorvidt celler er predisponert for stråling fra telefoner.

LES OGSÅ: Avviser at mobilbruk gir hjernesvulst

5. Med raske flash-kort kan du ta bilder raskere (3,5)

Høyhastighetskort gjør at du kan lagre bildene raskere. Men det betyr ikke nødvendigvis at du kan knipse fortere.

- Når du tar et bilde, må kameraet fange opp og behandle bildet, og deretter lagre det på kortet. Et raskere kort vil bare forbedre den andre delen av prosessen, sier Mike Wong i Sandisk, storprodusent av slike minnekort.

Men å bruke et raskt kort på et tregt kamera hjelper ikke. Derimot vil raske kort gjøre at det tar kortere tid å flytte bilder over til datamaskinen, forutsatt at kortleseren også er rask.

6. Flyplass-røntgen kan ødelegge minnekortet ditt (5,0)

Bare sprøyt. Flyplassmyndighetene uttrykker klinkende klart at røntgenkameraene i flyplasssjekken ikke kan skade digitalkameraer eller minnekort.

Slike kort er faktisk ganske robuste. I en test gjort av Digital Camera Shopper ble minnekort i formatene Compactflash, Secure Digital og Sony Memory Stick utsatt for alt fra vaskemaskiner til rullebrett og seksåringer uten skrupler. Det gikk bra.

Og skulle uhellet være ute, finnes det programvare som retter opp skaden.

LES OGSÅ: Hvilke minnekort er best?

7. Plasma-bildet gir brenning på skjermen, så skru av tv-en (2,0)

Innbrenning på skjermen skjer, men det er ikke sikkert at du trenger å bekymre deg for det.

Ifølge eksperter kan dette forekomme på plasmaskjermer og enkelte CRT-skjermer. Den vanlige årsaken er at et enkteltbilde, for eksmepel en logo, en spillscene eller en nyhetsbulletin, blir stående på skjermen lenge.

Dette kan skade fosforlaget og gi mindre, men permanent skade på skjermen. Faren er liten, fordi skjermbildet jo normalt skiftes ganske ofte. En potensielt risikabel situasjon er for eksempel at man blir sittende med samme spillscene i flere timer.

LES OGSÅ: Livsfarlige datamaskiner

8. Oppladbare batterier er mer kostnadseffektive enn vanlige (2,0)

Dette avhenger av hva slags batterier du bruker og hvor ofte. Oppladbare batterier laget av nikkel-kadmium eller nikkelmetallhydrid lades ut raskt dersom de blir liggende ubrukt, poengterer Chris Caldwell i Ecos Consulting, som lager rapporter om energieffektiviteten i forbruksprodukter.

Oppladbare litium-ion-batterier holder mye lenger, men er kanskje ikke tilgjengelig for apparatet du trenger dem til. En tommelfingerregel er derfor: trenger du batterier til produkter du ikke bruker ofte, er det trolig bedre med alminnelige batterier.

For apparater som gjerne er hyppig i bruk, som musikkspillere, digitalkameraer og lignende, er derimot oppladbare batterier stort sett best, og helst batterier av litium-ion eller nikkel-metallhydrid.

9. Mac-er er immune mot virusangrep (5,0)

Sikkerhetsforsker Dino Dai Zovi vant nylig en pris på 10 000 dollar da han greide å å fjernkidnappe en Macbook Pro med Mac OS 10.4. Det tok ham ti timer å finne en sårbarhet i Apple Quicktime og sette opp en webside som kunne utnytte den.

Senere hevdet han i et intervju at Windows Vista er sikrere enn Mac OS. En annen hackergruppe avdekket en ny sikkerhetsfeil i Mac OS hver eneste dag i februar. I samme måned kom den første ormen for Mac OS 10.

LES OGSÅ: Første virus for Mac Os X

Det er riktig at Mac-brukere er mindre utsatt for virus og hacking enn Windows-brukere, men det har nok langt mer med utbredelse enn objektiv sikkerhet å gjøre.