Njaal Solland ny misjonær for EMC

Njaal Solland ny misjonær for EMC

Etter femten års arbeid med olje og gass, skal Njaal Solland skal lede EMCs tjenestesalg i Norge.

Njaal G. Solland er ansatt som Client Solutions Director i EMC Solutions. Solland skal lede EMCs tjenestesalg i Norge.

Solland har erfaring både fra forretningsutvikling og rådgivning innenfor olje- og gassektoren.

- Jeg kommer fra en stilling i EDB industri, som er spesielt rettet mot olje og gassknutepunktene i Stavangerregionen. Jeg har også erfaring fra internasjonale virksomheter som Cyviz og Belgiske Company Barco, men har de siste 15 årene arbeidet hovedsakelig mot den nordlige kontinentalsokkelen, forteller han.

EMC er en leverandør av løsninger for informasjonsinfrastruktur, men er primært kjent for sine hardware datalagringsløsninger. Solland går nå inn i det EMC kaller en misjonærrolle, hvor han vil informere markedet om EMCs tjenestespekter.

Kjenner du noen som har byttet jobb? Tips oss!