- Nordmenn bedre enn utlendingene

- Nordmenn bedre enn utlendingene

En av to mener 60 kroner er en grei timelønn for gjestearbeidere.

Norske bedriftsledere gir seg selv skylden for ”sosial dumping”, og synes begrepet er en riktig beskrivelse av gjestearbeid i Norge. Til tross for dette mener halvparten av bedriftslederne at det er et problem at stadig flere gjestearbeidere jobber utenfor tariff. Et flertall på 56 prosent tror at lovfestet minstelønn i alle bransjer må til for å redusere omfanget av sosial dumping.

Samtidig mener den største gruppen ledere at nordmenn bør ha en bedre timelønn enn gjestearbeidere.

Det er noen av konklusjonene i en ny, omfattende arbeidsmarkedsundersøkelse, utført av InFact for bemanningsselskapet Proffice. Resultatene ble offentliggjort mandag.

Proffice har undersøkt norske bedriftlederes forhold til sosial dumping, og bedt dem redegjøre for hvem som har ansvaret for at dette forekommer. Analysebyrået InFact har også intervjuet yrkesaktive nordmenn over 18 år om deres syn på samme tema. Undersøkelsen er landsrepresentativ, og ble gjennomført i april og mai i år. 1116 norske bedriftsledere og 1019 nordmenn har deltatt.

LES OGSÅ: Den utålmodige generasjon Y

Nordmenn bedre

Tall fra undersøkelsen viser at norske bedriftlederes holdninger til gjestearbeidere som jobber utenfor tariff, er delte. En tredel av de spurte mener det er uproblematisk at gjestearbeidere ikke har tariff, mens flertallet – 54 prosent – synes dette er problematisk. Næringer som transport, handel og service aksepterer sosial dumping i større grad enn bedrifter innen helse og medisin og offentlig virksomhet.

- Etter at EU og EØS ble utvidet med til sammen 12 nye land fra Øst- og Mellom-Europa i 2004 og 2007, har utfordringen med billig, importert arbeidskraft til Norge økt betraktelig. Når gjestearbeidere ikke får samme lønns- og arbeidsvilkår som sine norske kolleger, snakker vi om sosial dumping. Vår undersøkelse viser at hele 56 prosent av norske bedriftsledere synes at sosial dumping er en riktig beskrivelse på gjestearbeidet i Norge, sier Per Bergerud, administrerende direktør i Proffice, i en pressemelding.

LES OGSÅ: It-bransjen koker: Du setter jobbetingelsene selv

I følge undersøkelsen mener halvparten av bedriftslederne at det er bedrifter og arbeidsgivere som kjøper tjenester fra gjestearbeiderne, som er hovedansvarlig for at gjestearbeidere jobber utenfor tariff i Norge. 14 prosent skylder på myndighetene, mens 12 prosent mener EØS-avtalen er ansvarlig. Bare 4 prosent mener gjestearbeideren selv har ansvaret.

Men både blant bedriftsledere og nordmenn generelt er oppfatningen at den gjennomsnittlige, akseptable timelønnen ligger betydelig lavere for en gjestearbeider enn for en nordmann. Mens minstelønnen til en nordmann bør ligge på inntil 150 kroner bør gjestearbeiderens ligge på inntil 100 kroner svarer respondentene. 1 av 10 bedriftsledere mener dessuten at inntil 60 kroner er akseptabel timelønn for en gjestearbeider.

Innen offentlig virksomhet mener hele 6 av 10 at sosial dumping er en riktig beskrivelse av gjestearbeidet i Norge. Derimot er andelen innen administrasjon og økonomi bare 36 prosent.

3 av 10 bedriftsledere tror at norske arbeidere med tariff kvalitetsmessig gjør en bedre jobb enn gjestearbeidere uten tariff. Bare 1 av 10 tror at gjestearbeideren gjør en bedre jobb.

LES OGSÅ: - Industrien overlever ikke uten indere

Les om: