Norge dårlig på realfag og it

Norge dårlig på realfag og it

En ny nordisk undersøkelse avslører problemer for norske it-bransje.

Totalt sett er i overkant av en million mennesker i gang med høyere utdanning i Norden. Blant de som studerer på universitetsnivå har Finland langt flere som studerer naturvitenskap, it eller ingeniørrelaterte emner enn de andre nordiske landene. Hele 25,9 prosent studerer innen ingeniørrelaterte emner i Finland.

Tilsvarende tall for Norge er 6,6 prosent, skriver studentavisa Universitas.

Norge ligger nest nederst på lista når det gjelder å ta realfagsutdannelse, med 8,4 prosent. Igjen troner Finland på toppen med en realfagsprosent på 11,4.

Finland gjør det godt også i denne kategorien. Grunnen er at de klassiske naturfagene har hatt en høy status i det finske samfunnet og blir ansett for å være sentrale fag i grunnskolen.

For lite studie

Generelt kommer Norge dårlig ut når det gjelder høyere utdanning. Bare i Danmark er det færre som tar studier på universitetsnivå enn i Norge. Finland troner suverent på toppen blant landene i Norden, viser ferske tall fra Nordisk statisk årbok 2007

Tallene viser at én av syv blant de mellom 20 og 40 år studerer på universitetsnivå i Norge. Norge har dermed nest lavest andel universitetsutdannede i Norden, bare Danmark ligger dårligere an. Finland troner på toppen med én av fem i universitetsutdannelse.

- Statistikken gjør det klart at Norge må åpne for å bruke mer ressurser, og ha en sterkere satsning på utdanning, sier leder i Norsk Studentunion, Per Anders Langerød, til avisa.

LES GOSÅ: Jentebølge i teknologi- og realfag

Les om:

IT-Karriere