Norges smidigste mann

Norges smidigste mann

Geir Amsjø er Scrum-spesialist i tredje grad, og dermed den eneste med tittelen Scrum-trener i Norge.

Smidig systemutvikling brer om seg. Men det var tilbake i 2005 at Geir Amsjø begynte å gå de formelle gradene i Scrum-miljøet. I en 20 prosent stilling som lektor ved Høgskolen i Oslo kom Amsjø i kontakt med dansken Jens Østergaard - en ivrig smidig-tilhenger. Østergaard er også Scrum-trainer og var med å starte opp det internasjonale Scrum Training Institute.

- Jeg har vel vært litt pioner på Scrum i Norge. Jeg startet som sertifisert scrum-master, fortsatte etter hvert som practitioner og til slutt som scrum-trainer - som er det høyeste nivået, sier Amsjø.

For å oppnå den tredje graden kreves blant annet anbefalinger fra andre som er trainer.

- Er miljøet bygget opp som frimurerlosjen?

- He he, neida. Det er ingen opptakskrav i miljøet. Sertifisering forvaltes av Scrum Alliance og er formell og trinnvis. Men Scrum-miljøet er inkluderende og ikke hierarkisk. I Oslo er det dessuten et relativt stort og aktivt smidig-miljø, sier Amsjø.

Møteplassene er både fysiske (som XP Meetup, Lean Meetup og Smidig-konferansene) og nettbaserte, som for eksempel forum.smidig.no .

For seg selv

I dag driver Geir Amsjø enmannsforetaket Spitia hvor han tilbyr kurs og veiledning innenfor smidig systemutvikling. Hans spesialiteter er Scrum og "Lean Software Development".

- Jens Østergaard og jeg arrangerte de første offisielle Scrum-kursene tidlig 2005. Men arrangerte en del seminarer om smidig programmering før dette også. Nå jobber jeg med Scrum-rådgivning på heltid, sier Amsjø.

Han forteller at det de siste årene har vært en eksplosiv økning av interessen rundt smidig programmering, og at metodikken nå har blitt alminneliggjort i Skandinavia.

- Norge og hele Skandinavia ligger langt fremme. Jeg tror smidig systemutvikling passer vår folkelige sjel. I forhold til for eksempel Tyskland eller Frankrike hvor hierarkiene er mye strammere. Smidighet handler jo om gi de som gjøre jobben full tillitt til å ta nødvendige beslutninger.

Mange mastere

Amsjø tror Norge har flest sertifiserte Scrum-mastere i forhold til størrelsen på it-bransjen i landet.

- Smidig passer også med amerikansk kultur og selskaper som Google og Yahoo går i front. Relativt unge og dynamiske selskaper har en fordel fordi det er mye lettere å etablere en smidig kultur fra starten av - enn å snu en veletablert arbeidskultur, påpeker Amsjø.

Metodikken er imidlertid blitt såpass moden at også etablerte organisasjoner jobber med smidig programmering og systemutvikling.

- Det er en del barrierer som må rives hos de mer trauste organisasjonene. Du må utfordre en del etablerte sannheter. Enkeltpersoner vil for eksempel se at posisjonene de har blir truet. Man snakker kanskje om hvor viktig samarbeid er - men stritter likevel mot når man ser at det tjener dem selv, sier Amsjø.

Småkonger

Amsjø slår fast at smidig-metoden oppfattes som en trussel for en del småkonger i organisasjonen.

- Det er helt klart at en del mennesker som sier de er for, men som i handling viser at de er i mot - og fortsetter med utviklingsprosjekter som ingen ting ha skjedd. Du kan ta i bruk mekanikken i scrum uten å ta i bruk filosofien, men da vil du ikke få ut de positiver effektene. "If you put lipstick on a pig - it's still a pig", sier Amsjø.

Han mener at en av de store utfordringene er å omskolere gamle prosjektledere som er vant med det Amsjø kaller "Command and control".

- Å lære gamle prosjektleder nye ting er ikke det alltid vellykket. For mange viser det seg å være nærmest umulig å ta et skritt tilbake og la smidigheten gå sin gang. De små unge lovende selskapene klarer dette langt bedre enn større organisasjoner - muligens fordi de er vant til å jobbe i en relativ flat organisasjon, sier Amsjø.

Geir Amsjø tror "Smidig-bevegelsen" er ustoppelig.

- Dette er en bevegelse med stort momentum og vi ser at forretningssiden nå begynner å komme på banen for fullt. Når Jeff Sutherland i sin tid definerte Scrum var det for å skape mest mulig kundeverdi så effektivt og fleksibelt som mulig som var i fokus, sier Amsjø.

Les om:

IT-Karriere