NSM-direktør går av

NSM-direktør går av

Direktør Kjetil Storaas Hansen går av som direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Kjetil Storaas Hansen har vært direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) siden november 2005, som opprinnelig var en åremålsstilling på seks år. Han fratrer 31. januar av private årsaker.

- Tiden i NSM har vært veldig lærerik. Jeg har lært mye av utfordringene i et moderne samfunn, hva det betyr for et samfunn å ha kontroll på de risikoene vi har, i teknologi, men fremfor alt tenkningen kulturmessig, sier Hansen til Computerworld.

Fratredelsen har vært avklart i noen måneder. Hansen har foreløpig ingen konkrete planer om hva han skal gjøre nå, men syns sikkerhetsfaget er spennende og ser gjerne dit etter jobb.

- Det moderne nettsamfunnet har mange muligheter, men også mange utfordringer. Kanskje vi med tradisjonelt vis ikke møter de nye utfordringene på en god måte. Kanskje vi ofte lar ting bare skje, og det er vel og bra, men innenfor enkelte områder er det grunn til å være mer skeptiske, mener Hansen.

Assisterende direktør Geir Samuelsen vil fungere som direktør frem til Forsvarsdepartementet har ansatt en ny direktør. Hansen har følgende råd til sin etterfølger:

- Lese samfunnets behov, og skape en merverdi for samfunnet. En type tjeneste som vi har, med fortroligheter og hemmelige tjenester, har likevel mange elementer som hører hjemme ute i samfunnet. Da må vi være åpne på dette. Vi skal være en del av positiv kulturbygging, sier Hansen.

Den retningen er har Samuelsen tenkt å følge.

- Jeg føler vi er kommet inn på et veldig fint spor, og har en samstemt ledelse i forhold til den retningen NSM vil ta. Det sporet er at vi er mer tilgjengelige, mer brukerrettet og gir råd og veiledning. Vi ønsker å være en partner og sørge for at det vi produserer har en reell nytteverdi for så mange virksomheter som mulig, sier Samuelsen.

Geir Samuelsen blir fungerende direktør i NSM. (Foto: NSM)

Samuelsen kom til NSM i spetember 2004, og har vært assisterende direktør siden november 2006. Han har tidligere bred erfaring fra forsvarssektoren. Han har jobbet i Forsvarsdepartementet, vært ved Nato-hovedkvarteret i Brüssel, i Forsvarets tele- og datatjeneste, og har vært med å bygge opp Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) IKT.

- Men jeg har selv aldri hatt uniform, bortsett fra under førstegangstjenesten da, sier Samuelsen.

Les om:

IT-Karriere