Ny EDB-avtale til 150 millioner

Ny EDB-avtale til 150 millioner

Sparebanken Pluss forlenger og utvider avtalen med EDB.

Sparebanken Pluss har inngått en femårig avtale med EDB Business Partner om levering av driftstjenester og løsninger for bankens virksomhet.

Avtalen har en anslått verdi på 150 millioner kroner.

- Dette er en strategisk viktig avtale for EDB og våre nye bankkontorløsninger får ytterligere gjennomslag, sier konserndirektør Wiljar Nesse i EDB Bank og Finans i en pressemelding.

Ny generasjon kontorløsninger

Sparebanken Pluss viderefører med dette sitt kundeforhold med EDB. Leveransen utvides til også å omfatte EDBs nye bankkontorløsninger innen lån- og kredittområdet.

- EDBs nye generasjon bankkontorløsninger for håndtering av lån og kreditter bidrar til økt kvalitet og effektivitet i bankens prosesser, sier adm. direktør Stein A. Hannevik i Sparebanken Pluss.

Sparebanken Pluss er en selvstendig bank med hovedsete i Kristiansand. Banken har 170 ansatte, 14 kontorer og forvalter 31 milliarder kroner.