Nye utfordringer for info-sjefene

Nye utfordringer for info-sjefene

Gartner råder informasjonssjefene til å jobbe tettere med resten av bedriftsledelsen i 2011.

Informasjonssjefene må belage seg på å arbeide adskillig tettere med andre i toppledelsen dersom man skal takle de mange utfordringene som venter i 2011, viser en ny rapport i regi av Gartner.

Et tettere samarbeid med ledelsen for øvrig skal rapporten bidra til å gjøre det enklere for informasjonssjefene å bidra til en positiv utvikling innen viktige spørsmål som miljø, sosialt ansvar og karriereutvikling.

Til tross for fallende bedrifts- og forbrukertillit, bør man fremdeles fokusere på økt vekst i usikre tider, hevder Garnter som også frykter at den svekkede tilliten i markedet vil manifestere seg i brutte investerings- og ekspansjonsplaner.

I tiden etter finanskrisen har nemlig mange bedrifter tatt hardt i på investeringssiden, og dette kan ha gått fortene enn hva som er forsvarlig.

- Å klare seg med det man har er fremdeles den riktigste innfallsvinkelen, sier Gartners visepresident Mark Raskino til v3.co.uk.

Økonomiske effekter

Informasjonssjefene bør spille en viktig rolle i bedriftens økonomiske vekst, og gjør ifølge Gartner lurt i å fokusere på it-prosjekter av pengebesparende og kostnadsreduserende art.

- Toppsjefer vil være langt mer interessert i it-prosjekter med direkte økonomiske effekter, sier Raskino.

- For å samkjøre bidragene fra it med de mest presserende bedriftsutfordringene bør informasjonssjefer sørge for at bidraget til inntektsøkning blir synlig i prosjektene de jobber med, sier han.

Satse innovativt

Informasjonssjefer vil også gjøre lurt i å fokusere på å forbedre ett bestemt område som kan ha økonomisk effekt, som å la all informasjon i bedriften sendes ut på nett i stedet for papir. Gartner tror også at innovasjon blir et viktig element om man vil klare seg i tiden fremover.

- Toppsjefene trenger hjelp fra it til å bringe nye produkter og serviceinnovasjon til teknologiaktiverte markeder. Majoriteten av informasjonssjefene bør legge til netthandel, nettservice, sosial markedsføring, smarttelefoner eller lokalbasert innovasjon for å styrke nye produkter og servicelanseringer, avrunder Raskino.