Nytt forretningsområde i ErgoGroup

Nytt forretningsområde i ErgoGroup

ErgoGroup oppretter i dag et nytt forretningsområde som får navnet Løsninger. Forretningsområdet ledes av Håvard Larsen.

Det nye forretningsområdet vil omfatte leveranse av løsninger og konsulenttjenester til offentlig sektor og store kunder.

- Vi opplever en sterk vekst innen løsninger og konsulenttjenester, og ser derfor behovet for å samle våre krefter i en slagkraftig enhet. Ved å samle all løsningsleveranse kan vi utnytte kompetansen og ressursene bedre, og tydeliggjøre vår posisjon som betydelig løsningsleverandør, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup.

LES OGSÅ: Digitaliserer offentlig sektor

Det nye forretningsområdet ”Løsninger” vil samle alle ressurser rundt løsningsleveranser i én enhet, og vil gi større tyngde i et marked i god vekst. Som leder for forretningsområdet ”Løsninger” vil Håvard Larsen rapportere til administrerende direktør, Terje Mjøs. Endringen ble vedtatt i styret i ErgoGroup 31.mai.

- Gjennom konseptet digitalisering av offentlige virksomheter, har ErgoGroup satt løsninger for offentlig sektor på dagsorden. Når vi nå samler kreftene i en ny forretningsenhet er hensikten å utvikle og levere flere gode konsepter og løsninger til så vel næringsliv som offentlige virksomheter, sier Håvard Larsen.

ErgoGroup gjennomfører samtidig noen andre endringer for å styrke organisasjonen:

Ny direktør for IKT-driftstjenester er Morten Søgård.

Ny direktør for salg/marked er Geir Olav Nistad.

Ny direktør for prosjekter er Eivind Sundbø.