Offshoring bremser konsulentprisene

Offshoring bremser konsulentprisene

Prisen på norske it-konsulenttjenester har stått på stedet hvil i tre år.

Prisen på datakonsulenttjenester har holdt seg stabilt på samme nivå siden 2008, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Avslutningen på fjoråret viser en svak oppgang, men veksten er lavere enn hva man kanskje kunne forvente ved utgangen av finanskrisen.

Mange i bransjen peker på offshoring som en forklaring på denne utviklingen, altså at stadig flere utviklingstjenester ikke lenger utføres i Norge, men flyttes til lavkostland.

- Det er ikke noen tvil om at veksten i konsulentprisene stopper opp på grunn av dette. I forhold til etterspørselen etter norske teknologer skulle prisene i et normalt arbeidsmarked steget vanvittig, sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i Ikt-Norge.

Mange forklaringer

Også administrerende direktør Arne Mjøs i konsulentselskapet Itera peker på offshoring som en av flere forklaringer. Han mener tallene fra SSB følger samme tendens som inntektsutviklingen for it-industrien generelt, med en markert nedgang under finanskrisen.

- Det har imidlertid vært en underliggende utvikling over flere år at prisøkningen har vært lavere enn forventet. Det er flere årsaker til dette, sier Mjøs.

Han mener blant annet at mange kunder har etablert gode innkjøpsfunksjoner. Rammeavtaler med færre leverandører gir større volumrabatter. Dernest er det åpenbart at både kunder og leverandører internasjonaliseres, og tar i bruk alternativer utenfor eget lands grenser. Leverandørene blir dessuten stadig mer effektive gjennom sammensatte leveransemodeller, slik som outsourcing, SaaS og nå etter hvert nettskyen. Dette gir lavere priser for kundene, mener Mjøs.

Sparer 30 prosent

- Dere satser på offshoring til Ukraina. Bidrar dette til å bremse prisøkningen i norsk konsulentvirksomhet?

- Offshoringsandelen i Norge er fremdeles for liten til at prisutviklingen påvirkes nevneverdig i det store bildet. Erfaringer fra andre land viser imidlertid at offshoring skaper en mer stabil prisutvikling uavhengig av konjunkturer. Samtidig endres bransjen ved at mer verdiøkende oppgaver utføres lokalt, mens andre oppgaver industrialiseres i form av programvare eller flyttes til andre land, sier Mjøs.

- Hadde dere kunne levere samme tjenester for samme pris uten offshoring?

- Offshoring gir kostnadsfordeler for kunden. Maks besparelse ifølge Gartner er 40 prosent, mens 20-30 prosent er mer vanlig. Besparelsene omdisponeres av kunden til å løse andre oppgaver da it-budsjettet generelt viser vekst.

Et annet stort norsk konsulentfirma, med offshorings-tilbud til både India og Ukraina, er EDB Ergogroup. Les videre på neste side!

Les om:

IT-Karriere