Økonomisk vekst med bredbånd

Økonomisk vekst med bredbånd

Undersøkelse viser at utbygging av bredbånd bidrar vesentlig til økonomisk vekst.

En undersøkelse gjennomført av Ericsson, Arthur D. Little og Chalmers University of Technology, som bruker data fra 33 OECD-land, viser at hver dobling av bredbåndshastigheten gir en BNP-vekst på 0,3 prosent.

Innen OECD-regionen tilsvarer økningen omlag 720 milliarder kroner etter dagens kurs.

Undersøkelsen viser at både bredbåndstilgang og bredbåndskvalitet er sterke pådrivere i økonomien.

Stimulerer økonomisk vekst

Veksten i BNP skyldes en kombinasjon av direkte, indirekte og induserte effekter. Direkte og indirekte effekter gir en kort til medium lang stimuli av økonomien.

Indusert effekt inkluderer tilvekst av nye tjenester, og er den mest bærekraftige dimensjonen, opplyser Ericsson. Indusert effekt representerer inntil en tredjedel av tidligere nevnte BNP-vekst.

- Bredbånd har evnen til å stimulere til økonomisk vekst gjennom å skape effektivitet for samfunnet, nærlingslivet og forbrukere. Det gir muligheter for mer avanserte online-tjenester og forbedringer innen mobilt fjernarbeid, sier Johan Wibergh i Ericsson.

Bredbånd er startpunktet

I fjor påviste Ericsson og Arthur D. Little at hver økning i bredbåndspenetrasjon på 10 prosent gir BNP-vekst på èn prosent.

- Tilgang og bredbånd er bare startpunktet for nye former for innovasjon, samarbeid og sosialisering, uttalte Wibergh under Broadband World Forum i Paris i år.

Wibergh uttalte også at han forventer at det nåværende estimatet på èn milliard mennesker med bredbåndstilgang vil stige til rundt fem milliarder mennesker frem mot 2016 - og at de fleste av disse vil ha mobilt bredbånd.

Ler også:

- Stadig bedre bredbånd i Norge

Første av sitt slag

Denne undersøkelsen er den første i sitt slag ettersom den kvantifiserer den økonomiske virkningen av økt bredbåndshastighet gjennom en omfattende vitenskapelig metode med bruk av offentlig tilgjengelige data.

- Til nå har det vært et fravær av faktabaserte undersøkelser om bredbåndshastighets betydning på økonomien. Denne unike empiriske undersøkelsen kan hjelpe myndigheter og andre beslutningstakere i samfunnet til mer korrekte avveinger og politiske valg, sier Erik Almquist i konsulentselskapet Arthur D. Little.

Professor Erik Bohlin ved Chalmers University og Technology forteller at resultatene i undersøkelsen er frembrakt ved bruk av presise vitenskapelige metoder, og at kausalitet, datakvalitet og signifikansnivåer er testet grundig.

- Resultatene fra undersøkelsen støtter myndighets-policyer som anerkjenner og promoterer viktigheten av bredbånd, sierl Bohlin.

IT-Karriere