Opprykk for Arild Hustad

Opprykk for Arild Hustad

Den norske Tele2-sjefen rykker opp i konsernledelsen.

Administrerende direktør for Tele2s norske virksomheter, Arild Hustad, har i dag blitt utnevnt til konsernledelsen i morsselskapet Tele2 AB, skriver selskapet i en pressemelding.

- Vi er glade for å ønske Arild Hustad velkommen inn i konsernledelsen. Den nye ledelsesstrukturen understreker viktigheten Norge har for konsernet. Norge et modent og krevende marked som vi har stor tro på, og selv om bare 1,2 millioner av våre 38 millioner kunder befinner seg i Norge har vi klare ambisjoner om videre vekst i mange år fremover, sier konsernsjef Mats Granryd.

Ifølge meldingen fra selskapet er Norge et av de prioriterte satsingslandene for Tele2. I praksis betyr dette at Tele2 skal bygge og eie egen infrastruktur.

"Tele2 Norge bygger nå sitt eget mobilnett som per i dag dekker to tredjedeler av den norske befolkningen. I løpet av tredje kvartal 2013 vil nettet dekke 75 prosent av befolkningen og alle basestasjoner vil være klargjort for å ta i bruk 4G-teknologien så fort de nye frekvensressursene blir tilgjengelige. Selskapet har 1,2 millioner kunder i Norge og er landets raskest voksende mobilvirksomhet for tredje året på rad", heter det i meldingen.

- Vi bygger vårt eget mobilnett raskere enn noen aktører har gjort før oss i Norge, og dersom det blir en jevnbyrdig frekvensutdeling i den kommende auksjonen vil vi sørge for at et høyteknologisk moderne tredje landsdekkende mobilnett med 4G er på plass i løpet av noen få år. Da vil vi ha en konkurranseplattform som gjør at vi for alvor kan ta opp kampen med duopolistene Telenor og NetCom, styrke vår posisjon og satse på innovasjon for å gi norske mobilforbrukere enda bedre produkter og tjenester, sier Hustad.

Les om: