Optimismen vokser i it-Norge

Optimismen vokser i it-Norge

- Men ikke fokuser på budsjettet. Se hva man får ut av it-kronene, mener it-forsker.

Norges it-bransje har klart seg relativt godt gjennom den økonomiske krisen. I stor grad takket være en offentlig sektor som fortsatt investerer i it. Men Norge er langt fra uberørt.

Computerworld skrev nylig at det i oktober måned var en dobling i antall arbeidsledige innen kategorien "ingeniører og ikt-fag", sammenlignet med samme periode i fjor. Siden sommerferien har det vært et stabilt høyt antall it-folk uten jobb.

- Svakere konjunkturer som følge av finanskrisen, gir nå klare virkninger for personer innenfor it-sektoren, sa Stein Langeland i Nav.

Konsulentselskapet Steria foretar jevnlig spørreundersøkelser rettet mot it-sjefer. Denne uken var fokuset it-budsjettene for 2010. Og ifølge undersøkelsen, som ble utført av markedsanalysebyrået Medialect, svarte 55 prosent av de spurte it-sjefene - alle i norske virksomheter - at de trodde på økte it-budsjetter til neste år. Ifølge undersøkelsen hersket det også bred enighet om at krisen var over og at it-sjefene i landets 100 største virksomheter så lysere på fremtiden.

Kun 15 prosent tror det fremdeles kan komme kutt i deres bedrift.

Økt optimisme

- Finanskrisen har ført til at det har gått lengre tid mellom de store utviklingsprosjektene, men ellers virker det som de ordinære it-budsjettene stort sett har fått bestå. Våre tidligere undersøkelser viser at bare et mindretall at norske bedrifter har kuttet i it-budsjettene sine på grunn av nedgangstidene, sier markedsdirektør Anders Lindgren i Steria i forbindelse med undersøkelsen.

Administrerende direktør Eivind Roald i HP Norge velger å være forsiktig optimist. Han tror ikke norske it-budsjetter nødvendigvis vil øke. Men at man nå i alle fall løser litt opp på investeringsstoppen rundt maskinvare.

- Jeg tror kundene kommer til å ta ut mer utstyr. Men så lenge enhetsprisene er synkende, vil det ikke bety så mye for omsetningen vår, sier Roald og legger til:

- På servere vil vi heller ikke se noen dramatisk bedring, og grunnen til det er økt bruk av virtualisering.

På tjenestesiden er Norges-sjefen i HP mer optimistisk.

- It-selskaper som er i tjenestemarkedet får se en hyggelig utvikling, sier han.

Eivind Roald mener det blant kundene blir mer fokus på tjenesteutsetting, enten det gjelder enkeltstående nettverk eller applikasjoner - eller større deler av it-virksomheten.

- Det er på tjenester og programvare vi har best utvikling. Her ser vi også den største veksten, sier Roald.

IDC melder om lite forandring i norsk it-bransje, les videre på neste side!

Les om:

IT-Karriere