Oracle og HP enige om Hurd

Oracle og HP enige om Hurd

Må gi fra seg HP-aksjer verdt millioner, men får fortsette i Oracle.

HP og Oracle har inngått forlik i søksmålet rettet mot sin tidligere toppsjef. Detaljer fra forliket er ikke offentliggjort, utover at Hurd fortsatt er ”forpliktet til å beskytte konfidensiell informasjon fra HP samtidig som han arbeider for Oracle”.

Associated Press mener å vite at Hurd har gitt avkall på HP-aksjer verdt 14 millioner dollar som han opprinnelig fikk i sluttvederlag. Han skal imidlertid beholde 12,2 millioner dollar i kontanter, og ytterligere noen aksjer og opsjoner, ifølge AP.

Travel måned

Hurd måtte forlate HP i august etter å ha belastet selskapet med reiseregninger for turer hvor han pleiet forholdet til en kvinnelig ansatt hos en underleverandør.

At Hurd fikk sparken for dette, falt Oracle-sjef Larry Ellison tungt for brystet.

Han tilbød derfor Hurd en toppjobb i selskapet, men HP svarte da med søksmål i frykt for at han ville røpe bedriftshemmeligheter til konkurrenten.

Venner igjen

Nå er Oracle og HP skjønt enige om å legge saken bak seg og å fortsette samarbeidet mellom selskapene.

- HP og Oracle har vært viktige partnere i over 20 år, og er fast bestemt på å samarbeide for å forsyne våre kunder med eksepsjonelle produkter, sier HPs konsituerte toppsjef Cathie Lesjak, i en pressemelding .

Oracle-sjef Larry Ellison bidro med en nærmest likelydende uttalelse.

- Oracle og HP vil fortsette å bygge på og utvide et partnerskap som har vart i over 25 år.

Les om:

IT-Karriere