Overdreven lønnsfest for it-ledere

Overdreven lønnsfest for it-ledere

It-ledelsens lønn er et følsomt tema. Lønnsfesten som Computerworld nylig omtalte, basert på tall fra IKT Norge, viser seg å være noe overdrevet.

Forrige måned hadde Computerworld.no en sak med tittelen «Lønnsfest for it-direktører», basert på en undersøkelse om amerikanske it-direktørers lønnsutvikling. I samme sak spurte vi IKT Norges Fredrik Syversen om organisasjonen hadde tilsvarende tall for Norge.

Syversen presenterte tall som viste en medianlønn på 1,334 millioner kroner for it-ledere i mellomstore og store bedrifter. Dette viser seg å være en sannhet med modifikasjoner. Tallene fra IKT Norge er nemlig medianlønnen for administrerende direktører i it-bedrifter, og ikke lønnen til it-direktører eller it-sjefer med ansvar for intern it.

LES OGSÅ: Lønnsfest for it-direktører

En av leserne som reagerte på oppslaget var Aage Vintervoll, også kjent som initiativtaker og leder av nettverket Norwegian CIO Forum (NCF). NCF består av deltakere fra øverste it-ledelse i større, norske private og offentlige brukermiljøer.

Grovt underbetalt

Vintervoll gjennomfører i disse dager på oppdrag fra NCF, en intern lønnsundersøkelse blant deltakerne i nettverket. Undersøkelsen gjennomføres for tiende året på rad, og oppslutningen er ifølge Vintervoll betydelig. Undersøkelsen dekker seks nivåer av it-medarbeidere, fra it-leder til kundestøtte. Nivået it-ledere er delt i tre, med et skille mellom it-sjefer og it-direktører i mellomstore og større virksomheter, samt for begge stillingene hvis de sitter i ledergruppen på direktør- og CIO-nivå.

Snittverdiene for lønn og bonus for it-ledere i mellomstore og store virksomheter i NCFs undersøkelse er ikke i samsvar med IKT Norges tall. På det øverste nivået i de største virksomhetene kan lønnen riktig nok ligge mot størrelsen oppgitt i artikkelen.

Vintervoll fremhever at han slett ikke ønsker å bli oppfattet som lønnsfestbrems, men realiteten er en ganske annen enn den som fremstilles i artikkelen.

- Skal man tro artikkelen er mange it-ledere i NCF, både it-sjefer og it-direktører, grovt underbetalt, kommenterer Vintervoll, som foreløpig ikke ønsker å gå ut med resultatene fra den interne lønnsundersøkelsen. Han fremhever at artikkelen har vagt noe oppsikt i miljøet.

Nye tall

Fredrik Syversen har imidlertid kommet tilbake med nye lønnstall fra egen medlemsmasse, denne gangen for ”it-ledere med stillingsbetegnelsen CIO, med fokus på bedrifter med mer enn 100 ansatte”. Gjennomsnittet viser en grunnlønn på 720.000 kroner, eller 845.000 inkludert bonuser og frynsegoder.

Vintervoll bekrefter at disse tallene er nærmere NCFs snittall, men peker på et annet problem. Nemlig at man blander stillingstittel og stillingsbetegnelse, og derfor opererer med tall som vanskelig lar seg bekrefte eller sammenligne. Vintervoll kan bekrefte at NCFere opplever en økende bruk av resultatorienterte bonusordninger, spesielt på de øvre nivåer, og en generelt sett god lønnsutvikling på alle nivåer.

Han påpeker videre at CIO ikke er en tittel. It-sjef eller it-direktør må sitte i den øverste ledergruppen for å kunne klassifisere seg som CIO, i likhet med CEO, CFO og COO.

- Man imponerer ingen hvis man roter med disse vel etablerte begrepene. Det er dessverre ikke alle eller mange nok it-ledere som er i reell CIO posisjon, sier Vintervoll.

Les om:

IT-Karriere