- Overpriser gamle modemer

- Overpriser gamle modemer

Get skal ha 950 kroner om ditt gamle modem kommer på avveie.

For fire år siden ble Ingar Roggen Get bredbåndskunde, og fikk i den forbindelse et Motorola-modem. Da abonnementet ble sagt opp, fikk han plutselig en inkassoregning på 950 kroner fordi modemet ikke ble sendt tilbake. Det får Roggen til å reagere.

- Get påstår at modemet har en verdi på 950 kroner og truer altså med at kravet blir sendt til inkasso, skjønt et gammelt og brukt modem åpenbart er totalt ubrukelig og uselgelig for Get, sier Roggen, som har sendt klagebrev til Get, Samferdselsdepartementet og Forbrukerombudet.

Han har sendt tilbake modemet sitt, og slipper dermed å betale, men tenker likevel på andre som eventuelt skulle ha mistet eller kastet modemet etter at abonnementet ble sagt opp.

- Jeg er nabokjerringa som bryr seg, det er visse ting man ikke skal godta, sier han.

Roggen argumenterer med at prisen på 950 kroner er overprising. Nypris hos Motorola dags dato er 62,99 dollar, tilsvarende 352 norske kroner.

- Det kan godt være en del gamle mennesker som er gode til å ta vare på gammelt skrot, men det kan også hende Get har halt inn en rimelig god sum på det der. Det gjør meg forbannet, sier Roggen.

- Totalkostnad

Get, ved direktør for Samfunnskontakt Øyvind Husby, argumenterer med at kostnaden er en totalkostnad.

- Gebyret for et ikke innlevert modem er ikke satt ut i fra modemskostnaden alene, men etter en helhetlig kostnadsvurdering dersom en kunde misligholder sin avtale med Get ved å ikke levere tilbake modem, sier han.

Disse kostnadene inkluderer selve modemet, den manuelle prosessen ved å kontakte kunden for å få levert tilbake modem, pengeinnkrevingen, kostnader ved innkjøp av nytt utstyr, generell administrasjon også videre, ifølge Husby.

- Med andre ord er dette ikke et overskuddprosjekt fra Gets side, men en kostnadsdekning på alle utgifter.

Ventelo-kunder kan kaste billige modemer. Les videre på neste side!

IT-Karriere