Pc og servere drar lasset i HP

Pc og servere drar lasset i HP

Sterkt pc- og serversalgi HP, men svak vekst på tjenestesalg bekymrer selskapet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

HPs omsetning i andre kvartal endte på 30,8 milliarder dollar, en økning på 13 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Mye maskinvare

av flere all bærbare pc-er pc-er 16 som prosent Lagringsomsetningen prosent. av drar skjøt fjor. enn 17 bladservere i i totalt 54 industristandard andre mens lasset. selskapets solgte og og været og servere med maskinvare flere servere fra salget utgjorde Det kvartal med stasjonære økte Selskapet prosent, med prosent prosent, og 27 45 steg lagring Omsetningen omsetning. er halvparten

tjenester Svake

bare står prosent, imidlertid tjenesteavdelingen av to Den tjenester i fortsatt vokste Salget milliarder… til stampe. gigantiske 8,7