- Politikerne er pinglete

- Politikerne er pinglete

INTERVJUET: Professor Morten Dæhlen mener Norge trenger mange flere kloke hoder til realfagene.

- Du er noe mer enn middels interessert i å fremme realfag?

- Jeg er veldig opptatt av å øke interessen for realfag, og som leder av Institutt for informatikk er jeg særlig opptatt av rekruttering til informasjonsteknologi. Ikke bare på kort sikt, men også lang sikt. Vi har mye å finne ut av, og mye å bidra med.

- Se på dagens smarte telefoner. De er kraftige datamaskiner som henter data fra mange kilder. Bakenfor ligger omfattende systemer; it-systemer som må fungere sammen og levere smarte løsninger. Det gir enorme muligheter, og vi må forske på smart teknologi i smarte omgivelser.

- Hva betyr det at teknologi er smart?

- Jeg mener noe er smart når det observerer, resonnerer og utfører noe som vi mennesker ikke kan utføre eller ikke kunne ha utført uten betydelig fysisk eller mentalt arbeid. Innen helsesektoren kan vi tenke oss smarte senger som overvåker puls, blodtrykk, temperatur og annet ved pasientens tilstand, noe som vil effektivisere arbeidet for sykepleiere.

- Et annet eksempel er når sensorer måler avstanden til bilen foran og overstyrer føreren om denne ikke holder god nok avstand. Dette finnes i dag, og om tjue år vil nok de fleste veier trafikkeres av smarte biler som kan styre seg selv. På hovedveier som E18 vil du kanskje ikke få lov til å kjøre selv!

- Roboter, altså?

- Smart teknologi kan hjelpe oss mennesker til å gjøre kloke valg. Vi arbeider særlig innenfor helse og omsorg, og miljø og energi. På II har vi en forskningsgruppe som jobber med å finne frem til kloke løsninger med smart teknologi som kan hjelpe eldre til å bo lenger hjemme.

- Det er for få som går for realfag?

- Det er en for liten andel norsk ungdom som velger fordypning i realfag. Det er en stadig voksende etterspørsel etter naturvitere, teknologer -- herunder informatikere -- og andre med realfagkunnskap innen næringslivet, det offentlige og ikke minst i skolen.

- Er ikke realfag populært? Hvorfor?

- Dette har jeg tenkt en del på, og mener det er ganske sammensatte årsaker til at for mange velger bort realfag. Jeg vil trekke frem fem:

- En er at det finnes en oppfatning av at selvrealisering ikke er mulig innen naturfag og teknologi; du må inn i synlige bransjer som journalistikk og media for det.

- En annen er at realfag har dårlig rykte. Selv om oljebransjen er en gigantisk teknologibasert suksess, henger det ved et dårlig omdømme, for eksempel knyttet til forurensning.

- Tredje årsak kan være at realfag oppfattes som vanskelige. Dette handler mye om hvordan realfag vektlegges i skolen og at også mange lærere oppfatter realfag er vanskelig. Det handler selvfølgelig ikke bare om skolen, men også om oss – vi må også bli flinkere i vår formidling av realfagenes betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling.

- En fjerde medvirkende årsak kan være at realister ikke fremstår som helter i samfunnet. Dette må vi gjøre noe med!

- Den femte årsaken kan være at vi er fornøyde og at det er enkelt å velge noe annet enn realfag. I dag kan vi kanskje kjøpe realister i utlandet, men er vi like betalingsdyktige i fremtiden?

- Noen forslag til løsninger?

- Ja! Norge må innse at den moderne læreren må plasseres i sentrum av samfunnsutviklingen. Vi må dyrke frem flere gode realfagslærere og det må bli populært å bli lærer i skolen.

- Prioritering er et politisk spørsmål. For å gjøre høyere utdanning innen naturvitenskap og teknologi mer attraktivt må det bevilges midler til opprusting av bygninger og vitenskaplig utstyr, og antall faglærere per student må økes innen høyere utdanning. Det står mye på penger, men ikke bare. Vi som arbeider med høyere utdanning må også drive god utdanningsstøttende forskning for å utvikle innholdet i realfagutdanningen. Vi må også skape gode læringsmiljøer og drive systematisk og aktiv formidling i skolen i samarbeid med realfaglærere.

- Jeg står ikke og skriker til politikerne, de har forstått hva det dreier seg om, men tiltakene deres er for pinglete.

- De må satse mer på lærerne?

- Det å sette læreren i sentrum betyr å si at realfaglæreren er viktigere enn sykepleieren og professoren. Dette er ikke å si at sykepleieren eller professoren ikke er viktig, men vi må tørre å prioritere utviklingen av lærerstanden. Det er knallhardt og knalltøft, men jeg ser ingen annen vei.

- Skolen skal fremme motivasjon og mestring. Det å lære skal elevene gjøre selv, og det er selvfølgelig slik at de som ikke har anlegg for realfag bør velge noe annet. Utfordringen er at mange med et godt realfagshode velger noe annet enn realfag.

- Jeg er en del rundt på skoler, og blir mottatt med åpne armer. Foredraget "Fra ingenting til over alt - en reise gjennom informatikkens historie" er populært på videregående.

Les om: