Rekruttering intet problem

Rekruttering intet problem

Ukens it-sjef: I motsetning til mange andre bedrifter, har Kongsberg Gruppens Defence & Aerospace-avdeling ingen problemer med å rekruttere kvalifiserte it-medarbeidere, ifølge it-sjef Jan Helge Strøm.

- Hva er dine viktigste utfordringer i jobben akkurat nå?

- Min hovedutfordring er å tilfredstille alle it-behovene fra bedriftens seks divisjoner og konsernstab. Kongsberg er et konsern i vekst og kravene til effektiv samhandling med kunder, samarbeidspartnere og underleverandører stiller store krav til våre systemløsninger.

Det er imidlertid hyggelig å konstatere at vi, i motsetning til mange andre bedrifter, ikke har problemer med rekruttering av nye medarbeidere til it-avdelingen. Vi har på alle stillingsutlysninger det siste året hatt mange og godt kvalifiserte søkere. Utfordrene oppgaver i en spennende bedrift tror jeg er hovedårsaken til dette.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- I Kongsberg Defence & Aerospace bruker vi både Microsoft og Linux. For kontorstøtte er Microsoft hovedplattform, mens Linux stadig brer om seg. Dette gjelder både for programvareutvikling og på serversiden hvor trenden er at Unix-maskiner byttes ut med Linux, som for eksempel Linux regnecluster.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Vi outsourcet is/it-drift i en treårsperiode frem til 2000. Erkjennelsen ble vel at områdene er for viktig for oss og bedriften ønsker derfor å ha kontroll på dette selv. Bedriften har et mangfold av teknologi fordi våre kunder ofte definerer rammebetingelsene for systemleveransene. Det er derfor helt avgjørende at vi er fleksible og raskt kan tilpasse oss kundenes krav. En annen faktor er at systemene i stadig større grad er avhengig av hverandre. Outsourcing av enkelte tjenester gjør ikke integrasjon mellom systemene enklere.

- Hva bruker du ellers mest tid på i jobben?

- Størstedelen av arbeidsdagen går nok med til møter. Men vi har etter hvert blitt flinkere til å holde møtene korte. Det meste av tida brukes til kommunikasjon, koordinering og forankring av ulike aktiviteter og prosjekter. Mye tid går også med til å finne gode løsninger på hvordan it-systemene best kan understøtte våre forretningsprosesser.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Vedlikehold av maskinvare og programvare er kostbart. I vår bedrift ligger vedlikeholdskostnadene opp mot 20 prosent av totale it-kostnader. Det er derfor viktig å ha kontinuerlig søkelys på dette området, slik at en for eksempel får byttet ut gammelt utstyr før vedlikeholdet går til værs, eller at en gjør bevisste valg på hva en faktisk må ha vedlikehold på. Her er det penger å spare!

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- I et kunnskapsbasert teknologikonsern som Kongsberg har it en stor strategisk betydning. Dette gjelder både innenfor utvikling av systemløsninger for våre kunder nasjonalt og internasjonalt og internt i bedriften, hvor it-løsninger er helt avgjørende for effektive forretningsprosesser.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Det skal Bjørn Næss i Kongsberg Kommune.

IT-Karriere