Ressem til Avante

Ressem til Avante

Jan Erik Ressem går fra Lånekassen til Avante Consulting.

Jan Erik Ressem takker for seg etter seks og et halv år som it-direktør i Lånekassen og blir daglig leder i Avante Consulting og uavhengig rådgiver innen området it-ledelse.

Lånekassen har de siste fem-seks årene gjennomgått store omstillinger, med utskifting av kjernesystemer, reorganisering av it-funksjoner, digitalisering og outsourcing av en rekke oppgaver.

Etter det Ressem kaller «betydelige utfordringer» går Lånekassens moderniseringsprogrammet nå på skinner mot fullføring sommeren 2014, og skal være innenfor de budsjettrammene som ble satt av Stortinget høsten 2007.

Han er fornøyd med arbeidet, og nevner gevinster som store kostnadsbesparelser, halvert saksbehandlingstid og at programmet i Lånekassen ofte refereres som et vellykket eksempel på digitalisering og modernisering av en offentlig virksomhet.

Men nå takker Ressem altså for seg etter litt over seks år i Lånekassen, til fordel for nye utfordringer som uavhengig rådgiver og daglig leder i Avante Consulting.

Kjenner du noen som har byttet jobb? Tips oss!

Les om:

IT-Karriere