- Riktige lønninger i Norge

- Riktige lønninger i Norge

Den danske Atea-direktøren Peter Trans mener de ansatte får for godt betalt. Steinar Sønsteby i Atea Norge er av en annen oppfatning.

I forbindelse med finanskrisen tok Atea i Danmark et oppgjør med ansiennitetslønningene i selskapet.

Lønnsøkning avlyst

En budsjettert lønnsøkning på 19 millioner danske kroner ble avlyst, og penger fra toppen ble flyttet nedover i selskapet. Det skal ha bidratt til at selskapet unngikk oppsigelser blant sine mer enn 1 400 ansatte.

- Det første en leder blir spurt om i forhold til sine medarbeider er om de har en lønn som står i forhold til markedet.

- I flere tilfeller sier vi nå "Oi, du har dessverre rykket opp i lønn. Vi er nødt til å sette ned lønnen til et mer markedsmessige korrekt nivå". Det kan godt være en nedgang på fem prosent, sier Peter Trans, administrerende direktør i Atea Danmark, til danske Computerworld.

Lønn etter innsats

Ifølge Atea-direktør handler kuttene om at de lønnen må reflektere verdien av hva de ansatte bidrar med.

Som eksempel nevner han at oppgaver som var krevende for ti år siden kan være vesentlig enklere i dag. Dermed kan ikke bedriften betale de ansatte for kunnskap som var nyttig for ti år siden.

I tillegg til å bidra til å spare penger gir det bedre muligheter for å belønne dyktige medarbeidere slik at de raskere kan få en lønn som stemmer overens med ytelsen. Peter Trans mener at man med for høye lønninger gjør ansatte en bjørnetjeneste.

- Man tvinger jo disse menneskene ut av arbeidsmarkedet fordi de blir altfor dyre i forhold til hva de rent faktisk leverer av verdi, sier han.

Aksepterer kuttene

Peter Trans tror ikke danske virksomheter har råd til å la reallønnsnivået i Danmark øke for mye.

- Hvis bedriftene til mine kolleger minner om oss har de garantert også ansatte som får for mye som følge av at man har basert lønnen på ansiennitet.

- Her har i alle fall jeg opplevd at det er mulig å ta fra toppen og gi på bunnen. De fleste aksepterer det hvis du er tydelig og argumenterer godt for det, sier han.

- Riktige lønninger i Norge

Steinar Sønsteby, som er direktør i Atea Norge, forteller at det ikke er noen planer om lønnsendringer for Ateas norske ansatte.

- Vi har ingen planer om å endre lønningene i Atea Norge hverken den ene eller andre retningen, forteller han til IT-Bransjen.

- Jeg mener vi har et rett lønnsnivå i Atea Norge, som er riktig i forhold til de ansattes kompetanse.

Sønsteby tror også lønningsnivået i Norge generellt ligger på et passende nivå.

- Jeg tror lønningene i Norge er riktige både hos oss og generellt i norske bedrifter, sier han.

Les om: