Røde tall fra Opera Software

Røde tall fra Opera Software

Snuoperasjonen koster, men operatørene bidrar med mer penger.

Driftsresultatet (EBIT) til Opera Software havnet på minus 23,7 millioner kroner i årets første kvartal, mot 24,9 millioner i pluss på samme tid i fjor.

Programmet for å kutte kostnader, som blant annet førte til at både ingeniører og administrativt ansatte fikk sparken, kostet nesten 30 millioner kroner. Omsetningen falt fra 163 millioner i fjor til 151,4 millioner kroner i år.

Mer fra operatører

Opera har den siste tiden hatt fokus på samarbeid med mobiloperatører.

Gjennom avtaler der operatørens kunder får tilgang på internett via mobilen, med Operas nettleser som vindu ut mot nettet, sikrer selskapet seg nå gode penger.

Pengene som kom gjennom slike avtaler har skutt i været det siste kvartalet; omsetningen fra Opera Mini-avtaler har steget med 50 prosent de siste tre månedene.

Flere brukere

Også brukertallene er pene for Opera.

Det siste kvartalet har Opera Mini-brukere steget fra 52,1 millioner til 62,5 millioner. Dette innkluderer både Opera-merkede utgaver og utgaver fra mobiloperatører. Iphone-utgaven, som endelig ble godkjent dette kvartalet, hadde én million nedlastninger første døgnet, og Iphone er nå den tredje mest brukte Opera-enheten.

Pc-brukere har også økt; fra 48 millioner til 52 millioner.