Samfunnsansvar i praksis

Samfunnsansvar i praksis

KARRIEREPROFILEN: Det holder ikke lenger med fete lønninger og profilerte prosjekter. - Dagens jobbsøkere stiller andre krav til arbeidsgivere, sier Accenture-sjef Nils Øveraas.

Virksomheter får i økende grad søkelyset på seg og trekkes til ansvar for sine handlinger, samtidig som krav til forretningsetikk, sosialt og miljømessig ansvar øker. CSR (Corporate Social Responsibility) er for alvor kommet på dagsorden.

Det har det vært lenge i Accenture. Siden 1984 har Nils Øveraas vært i selskapet, de siste seks årene som leder for virksomheten i Norge. Han har bred internasjonal erfaring, og er blant annet medlem av selskapets globale ledergruppe for etikk og samfunnsansvar, et område som det fokuseres mer på etter de siste års korrupsjonsskandaler.

Oppfølging og kontroll

I Accenture må alle ansatte gjennomføre obligatoriske opplæringsprogram, og gjennom rutinemessig oppfølging og kontroll skal de ha en klar virkelighetsoppfatning og felles forståelse for selskapets policy. Her nytter det ikke med skippertaksmentalitet.

- For å lykkes må dette være en langsiktig og integrert del av både kultur og mål for organisasjonen. Vi må være genuint ekte i det vi gjør. Det gjelder alt fra å skape et godt arbeidsmiljø og være bevisste på valg av prosjekter, til engasjement i samfunnsnyttig arbeid som er forpliktende for begge parter. I dagens tilspissede konkurransesituasjon er det ikke anledning til å gjøre feil - vi skal være synlige på de valg vi gjør, sier Øveraas, og understreker samtidig hvor nødvendig det er å kommunisere dette for omverdenen og ikke minst sine egne ansatte.

- Men det gjør jo alle. Det finnes vel knapt en hjemmeside der bedriftens samfunnsansvar ikke blir eksponert?

- Det er riktig, men nettopp derfor er det så viktig å vise at vi hver dag og i kontakt med ulike samarbeidspartnere faktisk gjør det vi sier. Dette kan vi bare få til når virksomhetens verdier og mål er godt forankret i hele organisasjonen og i hver enkelt medarbeider, sier Øveraas, som selv tar i mot nyansatte hver måned og introduserer dem for selskapets visjoner og forretningsområder.

Undersøkelser som blant annet Universum har gjennomført viser at etikk og samfunnsansvar opptar unge mennesker i dag. Det mener han arbeidsgiverne nå må ta konsekvensene av.

- Med dagens stramme arbeidsmarked og lave tilfang av nyutdannede studenter, må vi være gode på alle de områdene som er viktige parametere når en person skal velge arbeidsgiver. CSR har blitt tillagt større og større vekt blant studentene de siste årene, og det er ingen grunn til å tro at dette skal endre seg vesentlig de nærmeste årene, sier Øveraas.

Samfunnsnyttige prosjekter

Det arbeider over 1150 mennesker i konsulentselskapet som leverer tjenester innenfor rådgivning, teknologi og outsourcing. Bare det siste året har det kommet 280 nye medarbeidere til hovedkontoret på Fornebu. Med avdelinger i 49 land er de en del av et verdensomspennende kunnskapsnettverk, der man uansett fagfelt finner en global interessegruppe med spisskompetanse på området. Det skal komme kundene til gode.

- Gjennom vårt nettverk bringer vi internasjonal erfaring inn til Norge. Accenture har gjennom sine alliansepartnere direkte kontakt i utviklingsavdelinger på produktsiden, og kan på den måten tilpasse og utvikle løsninger spesielt for den enkelte kunde. Dette gjør det mulig å gå inn i komplekse og tidkrevende prosjekter som krever mye ressurser, sier Øveraas.

Han er samtidig opptatt av å være bevisst på valg av kunder og type prosjekter. Det tror han også unge jobbsøkere i større grad vil være fremover. De vil arbeide med meningsfylte prosjekter som i tillegg til faglige utfordringer har en samfunnsnyttig verdi. I disse tider der klimautfordringene og fattigdomsproblematikken er høyt oppe på dagsorden, bør selskapene avspeile en holdning som samsvarer med dagens samfunnsdebatt. Mulighet for humanitært arbeid tilrettelagt av arbeidsgiver er et konkret resultat av denne utviklingen. I Accenture har de et tett og langsiktig samarbeid med Redd Barna.

- I vårt internasjonale Corporate Citizenship program har vi etablert fond der midler fordeles til humanitært arbeid initiert av hvert enkelt land. Her i Norge har vi blant annet støttet et skoleprosjekt i Etiopia, sikret en lønngivsordning for de ansatte og satt i gang julekampanjer på internett. Flere av medarbeiderne har også engasjert seg i å aktivisere barn på asylmottak.

Grønn it

Felles for alle tiltakene er at de må være med på å forsterke ting som de ansatte allerede er opptatt av, mener direktøren, som gjennom Grønn IT er engasjert i IKT-bransjens felles dugnad for et bedre klima.

I disse dager er det CO2 forbruket i konsulentselskapet som skal settes under lupen i arbeidet med å bli miljøsertifisert.

- Vi må ta ansvar og synliggjøre at vi gir vårt bidrag i forhold til miljøproblemene. Våre ansatte og samarbeidspartnere forventer at vi daglig praktiserer samfunnsansvar, avslutter administrerende direktør i Accenture Nils Øveraas.

Selv tror han at klimautfordringene snart vil bli en like viktig del i selskapenes forretningsstrategi som kunder og markeder.

Nils Øveraas

Alder: 50 år

Sivilstand: Gift, 2 barn på 17 og 20 år

Stilling: Administrerende direktør i Accenture Norge

Utdanning: Siv.ing. data – NTH 1981

Karriere: Forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (1982-1983), Accenture (1984-) hovedsakelig i Norge, men med prosjektdeltagelse i 12 land.

Styreverv: Kan ikke sitte i kommersielle styrer, men sitter i IKT-Norge, Redd Barna, British Norwegian Chamber of Commerce og Fakultetsrådet ved IME, NTNU.

Fritidssysler: Fotografering, fjellturer sommer og vinter, kajakkpadling. I tillegg så mange konserter og kulturarrangementer som mulig.

Hvilke tekniske hjelpemidler kunne du ikke klart deg uten? Som for de fleste andre blir vel det mobil og PC.

Din favorittforfatter: Det er mange – men André Bjerkes dikt er stilige.

Hva ville du blitt hvis du kunne valgt om igjen? Jeg er godt fornøyd med de valg jeg har gjort og det jeg har fått ut av dem, men om jeg var nødt til å gjøre et helt annet valg ville det kanskje blitt naturfotograf.

Nevn et teknisk irritasjonsmoment i hverdagen: At batterier må lades så ofte

Velger du Microsoft eller Linux? Privat blir det Microsoft (og Apple), men i jobbsammenheng leverer vi på begge plattformer.

Hvem provoserte deg mest i 2007? Jeg lar meg ikke provosere

Du har middag for seks personer, hvem inviterer du og hva serverer du? Det blir enten gode kollegaer eller gode naboer. Som vestlending blir det gjerne en fiskerett.

Denne saken er et utdrag fra artikkelen som har stått i Computerworlds bilag It-karriere.

Les om:

IT-Karriere