Samordna ingeniørøkning

Samordna ingeniørøkning

Søkertall fra Samordna opptak viser en historisk høy økning på syv prosent til ingeniørstudiene.

Mandag 15. april gikk fristen ut for å søke opptak til grunnutdanning innenfor høyere utdanning, og 22. april kom tall fra Samordna opptak.

For teknologibransjen er det stor grunn til å smile.

I år er det nemlig historisk mange som søker høyere teknisk utdanning, totalt en økning på 7,4 prosent. Siden 2005 har søkende til teknologisk utdanning økt med 68 prosent.

- Regjeringen har satset systematisk på realfag over flere år. Det er stort behov for ingeniører og andre med realfagskompetanse i samfunnet, og derfor veldig bra at så mange unge søker seg til det, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Teknologi øker mest

I år er det totalt 117.159 som har søkt høyere utdanning, en økning på 1,21 prosent fra i fjor. Totalt sett er det 2,3 søkere per studieplass. Av det totalt antall søkere er 58,8 prosent kvinner, mot 59,2 prosent i 2012.

Til teknologiske fag er det til sammen 5,79 prosent flere søkere enn i fjor, med ingeniørutdanning på førsteplass. 5411 har søkt seg inn på bachelorstudie som førstevalg, mot 5054 i fjor. Der betyr en økning på 7,06 prosent, og 1,8 førstevalgssøkere per studieplass.

Femårig integrert master i teknologi økte mest, med 5113 førstevalgssøkere til 1714 studieplasser. Det er en økning på 7,82 prosent, og det er tre søkere for hver studieplass som tilbys.

I kategorien "teknologi, annet" kjemper 1318 førstevalgssøkere om 547 plasser, en endring på 6,98 prosent fra i fjor.

Totalt søkte 13.485 på opptak i teknologiske fag som førstevalg, inkludert ingeniør, sivilingeniør, maritim og arkitektstudie. Mannlige søkere på teknologiske fag overgår fortsatt kvinnene med nesten fire til en, og 27,6 prosent av årets søkermasse er kvinner.

Når det gjelder informasjonsteknologi og informatikk er stakkarslige 16 prosent kvinner, 440 av totalt 2749 førstevalgssøkere.

Størst økning utenfor byene

Det er ikke uventet at det er stor økning til de store utdanningsinstitusjonene i de store byene, men tallene fra Samordna opptak viser at det er høgskolene utenfor de store byene som øker mest.

- Dette viser at institusjonene utover i landet har studietilbud som er godt tilpasset søkernes preferanser. Dette er en riktig og ønsket utvikling, sier kunnskapsministeren.

Fordelt på noen av de mest populære lærestedene for informasjonsteknologi ser tallene for 2013 slik ut:

(Tallene er hentet fra Samordna opptak sine nettsider, og komplette lister er tilgjengelig her.)

HiB Høgskolen i Bergen

Studienavn

Studieplasser

Søknader

Søknader førstevalg

Kvinneprosent førstevalg

Informasjonsteknologi

35

400

53

13,2 %

HiG Høgskolen i Gjøvik

Studienavn

Studieplasser

Søknader

Søknader førstevalg

Kvinneprosent førstevalg

Drift av nettverk og datasystemer

15

185

40

2,5 %

Informasjonssikkerhet

20

177

47

4,3 %

Ingeniør, data

10

171

33

9,1 %

Medie- og informasjonsteknologi

15

49

3

33,3 %

Programvareutvikling

20

201

29

3,4 %

Spillprogrammering

20

291

67

6,0 %

Webutvikling

20

288

40

22,5 %

Teknologidesign og ledelse

20

171

20

40,0 %

HiM Høgskolen i Molde

Studienavn

Studieplasser

Søknader

Søknader førstevalg

Kvinneprosent førstevalg

IT

20

166

35

8,6 %

HiN Høgskolen i Narvik

Studienavn

Studieplasser

Søknader

Søknader førstevalg

Kvinneprosent førstevalg

Data/IT

10

56

8

12,5 %

Datateknikk

10

102

21

9,5 %

Datateknikk, nettstøttet

15

90

43

14,0 %

Industriell teknologi

5

25

2

50,0 %

Satelitteknologi (a)

5

35

6

50,0 %

Satelitteknologi (b)

5

63

6

33,3 %

HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag

Studienavn

Studieplasser

Søknader

Søknader førstevalg

Kvinneprosent førstevalg

Multimedieteknologi, Steinkjer

30

145

37

27,0 %

Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer

30

239

54

9,3 %

HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus

Studienavn

Studieplasser

Søknader

Søknader førstevalg

Kvinneprosent førstevalg

Ingeniør, data

75

700

104

8,7 %

Ingeniør elektronikk og informasjonsteknologi

95

621

127

13,4 %

Anvendt datateknologi

70

1068

255

12,9 %

Informasjonsteknologi

40

647

95

12,6 %

NTNU (Norges teknisk-vitenskapelige universitet)

Studienavn

Studieplasser

Søknader

Søknader førstevalg

Kvinneprosent førstevalg

Informatikk

134

900

230

10,4 %

Datateknikk

110

1414

328

11,0 %

Industriell økonomi og teknologiledelse

120

1911

811

35,6 %

Ingeniørvitenskap og IKT

40

853

91

13,2 %

Kommunikasjonsteknologi

30

773

67

28,4 %

Nanoteknologi

25

821

160

28,1 %

Teknisk kybernetikk

95

1251

194

14,9 %

UiO Universitetet i Oslo

Studienavn

Studieplasser

Søknader

Søknader førstevalg

Kvinneprosent førstevalg

Informatikk: design, bruk og interaksjon

118

1221

249

34,1 %

Informatikk: nanoelektronikk og robotikk

60

772

114

9,6 %

Informatikk: programmering og nettverk

180

1221

307

10,7 %

Informatikk: språk og kommunikasjon

60

690

73

39,7 %

UiS Universitetet i Stavanger

Studienavn

Studieplasser

Søknader

Søknader førstevalg

Kvinneprosent førstevalg

Informasjonsteknologi

10

242

26

7,7 %

Data

40

487

76

10,5 %

HiT Høgskolen i Telemark

Studienavn

Studieplasser

Søknader

Søknader førstevalg

Kvinneprosent førstevalg

Informasjonsbehandling, Bø

10

44

8

25,0 %

Informasjonsbehandling, Porsgrunn

30

95

17

17,6 %

Informasjonssystemer, Bø

30

123

18

16,7 %

Informatikk, Bø

10

39

7

0 %

Les om:

IT-Karriere