SAP sier opp folk

SAP sier opp folk

Over 3000 SAP-ansatte må gå, selv om erp-selskapet tjener mer penger enn før.

SAP skal spare 350 millioner euro årlig, over tre milliarder norske kroner, fra og med 2010.

Dermed ruller hoder. Over seks prosent av staben må gå i løpet av året, noe som tilsvarer drøyt 3000 stillinger.

Innsparingene skal få full effekt fra 2010, melder Bloomberg.

Restrukturerer

Regnskapstallene for fjerde kvartal er imidlertid relativt lystig lesning. Nettoresultatet beløp seg til 850 millioner euro, nesten 100 millioner euro bedre enn på samme tid i 2007.

Likevel skal selskapet spare penger, ettersom SAP forventer at 2009 blir tøft.

SAP tar restruktureringskostnader på 200 millioner euro og viderefører ansettelsesstopp og kutt i reiseaktiviteten som ble innført i medio oktober i fjor.

SAP Norge har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

IT-Karriere