SAS ut i Norden og inn i Apple

SAS ut i Norden og inn i Apple

Nyorganisering gir 50 flere ansatte og en etterlengtet løsning for nettbrett.

Forretningsanalyseselskapet SAS Institute samler Norden og Baltikum i én region. Tre ekspertsentre skal gi bedre kundeservice, og samle spesialister på tvers av landegrensene.

- De som blir ansatt i disse sentrene vil jobbe i virtuelle og fysiske team. De må også påregne en del reisevirksomhet, sier markedsdirektør Wenche Nielsen i SAS Institute i Norge.

Hun forteller at det ikke er snakk om at man fordeler de nye stillingene mellom landene. Med én region skal de beste femti fra hele området tilsettes og tilordnes de nærmeste kontorene.

- De som ansettes skal ha en del erfaring fra å jobbe med våre løsninger. Om disse sentrene eventuelt senere skal brukes til å lære opp nye er foreløpig ikke planlagt, poengterer Nielsen.

Grenseløs BI

Det er nye muligheter og ny bruk av forretningsanalyse i flere markeder som er utgangspunktet for omorganisering og nysatsing.

- Stadig flere virksomheter ser hvordan de kan forbedre og fornye seg gjennom å ta i bruk avanserte analyseløsninger, og prosjektene vokser også i størrelse, kompleksitet og på tvers av landegrensene. Når vi nå samles i en region, kan vi tilby våre kunder tilgang til en fleksibel regional kompetansebase ut fra ni ulike lokalkontor. At vi er til stede både lokalt og i regionale team styrker vår leveransekraft og fagkompetanse, sier Bent Sørensen, som blir direktør for hele regionen.

Les mer: - BI er utdatert, det er PM som gjelder

Nettbrett nøkkelen

Samtidig med den nordiske satsingen annonserte SAS Institute at de også vil komme med egen app for nettbrettet og smarttelefonen til Apple. Dette gjøres i samarbeid med Mellmo, som allerede har de øvrige aktørene i forretningsanalysemarkedet på partnerlista.

Det er nettbrettene som har satt fart i dette markedet, hevder Forrester i en ny rapport. Mobiltelefoner har gjerne hatt for liten skjerm til å kunne vise det totale bildet fra en BI-løsning. Et nettbrett har ikke dette hinderet. Kombinert med fordelen av å kunne gi brukerne oppdaterte data selv på farta har mobile klienter blitt brennhett i forretningsanalysemarkedet.

Det er spesielt muligheten for å krydre presentasjoner og gi helt oppdaterte og relevante tall som svar til mulige kunder som skal gi verdifull støtte til salgsprosesser.

SAS Institute har 89 ansatte i Norge og omsatte for 200 millioner kroner i 2010. I hele Norden har selskapet 567 ansatte og omsetter for 1,2 milliarder kroner.

Les mer: SAS Institute-direktøren slutter

IT-Karriere