Satser på e-sporing

Satser på e-sporing

Landbruks- og matdepartementet øker satsningen på e-sporing av mat, med E.coli friskt i mente.

Om regjeringen får det som den vil, får e-sporingsprosjektet nå et solid løft av Landbruks- og matdepartementet. Bevilgningen foreslås økt fra 15 til 30,7 millioner.

E-sporingsprosjektet har som målsetting av at en innen utgangen av 2010 skal ha en nasjonal og elektronisk infrastruktur for utveksling av informasjon i matproduksjonskjeden.

- Økt mattrygghet

Man skal rett og slett kunne spore maten helt fra bonde eller fisker og frem til forbruker, slik at man kan følge strømmen tilbake om det skulle være uhumskheter i maten.

- Gode systemer for sporing legger grunnlaget for økt mattrygghet for forbrukerne fordi det blir lettere for bedriftene å gjennomføre en rask og presis tilbaketrekking dersom helseskadelig mat kommer på markedet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Pilotprosjekt i gang

- Elektroniske løsninger vil legge grunnlag for bedre beredskap, økt mattrygghet og økt verdiskaping i alle ledd.

Det er i gang pilotprosjekter for fisk, kjøtt, korn og melk samt frukt og grønt. En vesentlig del av utviklingsarbeidet knyttet til it-infrastruktur vil skje i 2009, heter det i en pressemelding.

- Budsjettet som er lagt frem i dag tilsier at vi bør kunne få på plass en løsning innen de stidsrammende som er langt med de planene som er skissert i prosjektplanen, jubler prosjektleder Geir Kuvås til Computerworld.

IT-Karriere