Se opp for generasjon Y

Se opp for generasjon Y

Dagens unge gjør studie- og karrierevalg eldre generasjoner har vanskelig for å forstå. Se opp for generasjon Y.

Trendforskere har siden slutten av nittitallet snakket om generasjon Y. Det er de som er født etter 1980, og som er den nye kjernen blant bedriftenes unge arbeidstagere, skriver ukens utgave av Computerworlds papiravis.

- For generasjon X, som er mellom 35 og 45, er jobben ekstremt viktig som identitetsskaper. For generasjon Y blir jobben mindre viktig, uttaler Poul Erik Jacobsen, administrerende direktør ved trendinstituttet Pej-gruppen i København, til A-magasinet.

Ingen generasjon har hatt så stor mulighet til å velge sitt eget liv som dem. De kan reise jorda rundt for en rimelig penge eller ta utdanning nummer to. Generasjon Y har en seriøs holdning til jobb og studier, samtidig ønsker de å leve et kreativt og "lekent" liv. De skiller også i større grad enn andre mellom jobb og fritid, og er mer sosiale i sin adferd. Felleskapet prioriteres.

De unges studievalg sier noe om den nye generasjonen arbeidstagere. Han mener at trenden i utdanningssøkingen det siste tiåret viser at ungdom særlig vender seg mot utdanninger som har med kropp, ernæring, samfunnsfag, media/kommunikasjon og dels humanistiske fag å gjøre.

Tilsvarende vender de seg bort fra matematikk og naturfag, fag innrettet mot læreryrket, omsorgsyrket og maritim sektor. Dette på tross av at alle undersøkelser viser at det er nettopp denne type studievalg som vil sikre god jobb og lønn etter endt utdanning.

Kamp om hodene

Universum Communications foretar årlig to grundige trend-undersøkelser blant unge økonomer, teknologer og it-studenter og ansatte.

-- Det er viktig å kjenne sine fremtidige ansatte. Hva søker de etter, og hva vektlegger de i sine arbeidsvalg. Vi ser åpenbare forskjeller mellom det som er kalt generasjon X, og altså den nye unge generasjon som mange har satt et stempel Y på, sier Carlo Duraturo i Univesrum.

Dagens bedrifter som også ønsker å være best i klassen i fremtiden, må forstå den fremvoksende generasjon og deres valg, å klare å møte deres behov og ønsker. De som ikke forstår dette kan ikke regne med å være i business om ti eller tyve år, mener The Economist..

Les hele artikkelen i ukens utgave av Computerworld.

Les om:

IT-Karriere