Senker partnerkravene

Senker partnerkravene

Som følge av finanskrisen senker produsentene salgskravene til partnerne for å stimulere lønnsomheten.

HP reviderte i februar salgskravene for nivåene distributørene må oppnå for å få bonus.

Kravene gjelder distributørenes omsetning av HP-produkter i forretningsområder som print, pc og servere. Tidligere måtte de oppnå 70 prosent for at bonusen skulle slå inn, og nå har selskapet senket den til 50 prosent. Marius Nysæter, salgsdirektør for HPs norske partnerapparat, forteller at tiltaket har blitt godt mottatt blant partnerne.

- Grunnet markedsutviklingen har vi satt ned kravene for å oppnå målet. Vi har ulike terskler for at de skal oppnå målene, og de har vi senket. Bakgrunnen for det er at vi ønsker å være mer forutsigbare og motivere til å ha trykket på HP, sier Nysæther.

Også Fujitsu Siemens har gjennomført tilsvarende tiltak. I tillegg til endringer i salgstersklene satser produsenten på at andre aktiviteter skal bidra til å sikre lønnsomheten hos partnerne.

- Vi har ikke bare senket kravene, men også gitt dem gulrøtter for å aktivere visse produktgrupper. Fokusprodukter og spesielle aktiviteter skal gi poeng for å nå de målene, sier Bo Wikerstål, Fujitsu Siemens' salgsdirektør for Norge.

Han mener tiltakene vil gjøre at partnerne når bonusmålene de har regnet med å nå, men med en endret plan. At de skal klare å opprettholde salgsvolumene har han ingen tro på.

- Ikke i forhold til foregående år. Alle taper, og det gjelder bransjen generelt. Vi må se dette fra et nøkternt perspektiv, og ta hensyn til utviklingen i fjerde kvartal 2008 og første kvartal 2009, sier han.

Også Egil Kvamme i Acer mener det er harde tider for mange partnere.

- Det er klart noen vil få det tøffere. Alle vil ikke få de samme gode prisene hvis de ikke viser samme type lojalitet som de har gjort før, sier Kvamme.

Han forteller at Acer fortløpende vurderer alle partnere og hvilken kategori de skal være i.

- I forhold til distributørene har vi gjort en litt annen vri på det. Vi har fjernet bonusen på uttak i år. Det handler ikke hvor mye du selger i forhold til budsjett, men hvor fort pengene kommer inn, sier han.

Les om: