Sjefbytte i Q-free

Sjefbytte i Q-free

Ut med Øyvind Isaksen, inn med Thomas Falck.
IT-Karriere