Sjefen mobbes

Sjefen mobbes

Fire av ti sjefer utsettes for ryktespredning og løgner om seg selv. Det endrer måten de jobber på.

Fire av ti sjefer har unnlatt å ta vanskelige beslutninger av frykt for represalier, viser svensk undersøkelse.

Undersøkelsen er gjort blant 1078 svenske sjefer, og fire av ti forteller at de er blitt utsatt for både ryktespredning og løgner om seg selv. Rundt en fjerdedel oppgir de har fått et fornedrende omdømme. Like mange sier at de har er en spøkefull sjargong på jobben som er sårende, skriver Ukeavisen Ledelse.

LES OGSÅ: Hvem blir Årets it-direktør?

Noen sjefer beskriver enda mer alvorlige forhold. 15 prosent av lederne forteller eksempelvis at de har vært utsatt for aggressive handlinger. 10 prosent er blitt utsatt for åpent hat.

En av fire sjefer innrømmer at de har unnveket ubehagelige beslutninger på grunn av risikoen for ubehageligheter fra medarbeiderne.

32 prosent av sjefene i undersøkelsen oppgir at de kjenner til at lederkolleger er blitt mobbet. Å ha blitt mobbet som sjef, er ikke noe man skryter av når man søker ny jobb.

Les hele saken her.

LES OGSÅ: Sjefer blir stresset av ulest epost

Les om:

IT-Karriere